Персонализирано здравеопазване и медицина - от превенцията до лечението

През 2023 г. Сдружение за развитие на българското здравеопазване стартира проект, целящ да повиши знанията за значението и ползите от персонализираната медицина за отделния пациент, за обществото като цяло и системата на здравеопазване.

Във връзка с проекта разработихме няколко информационни брошури.

Рак на жлъчните пътища

Въведение

• Ракът на жлъчните пътища включва туморите на жлъчния проток, жлъчния мехур и ампулата на жлъчните пътища.
• Ракът на жлъчния проток се нарича холангиокарцином и се класифицира в зависимост от това в коя част на жлъчния проток се намира.
• Интрахепатален – засяга жлъчния проток който се намира в черния дроб
• Хилусен -ракът се намира при съединяването на левия и десния проток
• Екстрахепатален – засяга жлъчния проток извън черния дроб
• Ракът на жлъчния мехур произлиза от клетките на жлъчния мехур

Костен сарком

Въведение

Определение за костен сарком
Костните саркоми са група злокачествени тумори *, които могат да възникнат във всяка част на тялото, където има кости, т.е. черепа, крайниците и поясната област, гръбначния стълб и ребрата. Злокачествените тумори съдържат клетки, които могат да се разпространяват и увреждат други тъкани и органи.

Лимфом

Въведение

Фоликуларния лимфом е рак, който се развива в белите кръвни клетки, лимфната система и костния мозък. Фоликоларния лимфом е добре отграничен Не-Ходжкинов лимфом, характеризиращ се с клетки на лимфната система които се делят некотролируемо и оформят тумори. Лимфната система се състои от съдове вървящи с кръвоносните, както и от лимфни възли разположени около съдове и органи. Лимфоидната тъкан се състои от различни видове клетки, които помагат на организма в борбата с инфекциозните причинители.

Миелом

Въведение

Дефиниция:
• Мултипления миелом е рак който се развива от плазматични клетки. Плазматичните клетки са вид бели кръвни клетки, произлизащи от костния мозък. Тези клетки принадлежат към имунната система и тяхната разбота е да продуцират антитела, които ни предпазват от инфекции. 

Диагноза:
• Специфични симптоми като умора, чести инфекции, болки в костите или спонтанни фрактури могат да бъдат налични повреме на диагнозата.
• Изследванията небходими за поставяне на диагноза са :

Глиом

Въведение

Глиомите са група тумори на централната нервна система, които се различават помежду си по това от какви клетки произлизат (астроцити, олигодендроцити или и двете) и степента на агресивонст (от най-малко агресивна до най-агресивна : ниско оценена глиома -> анапластична глиома-> глиобластома).

Диагноза
• Глиома се подозира когато има редица симптоми, като гърчове, промяна в държанието и настроението, различни неврологични оплаквания ( проблеми с виждането, трудности в говора, проблеми на разбиране на разговор, загуба на контрол и сила на части от тялото, промяна в походката), както и симптоми свързани с повишено налягане в главата (главоболия, гадене, повръщане, замаяност).