НЗОК, а не болниците, да договаря лекарствата за онкоболни

Сдружението за развитие на Българското здравеопазване – национално представителна организация на пациенти, разпространи свое Становище по готвените промени в Закона за здравното осигуряване, касаещи цените и договарянето на лекарствата за болните с онкологични заболявания, прилагани в болниците. Ето и пълният текст:

Становище на СРБЗ във връзка със законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето

Сдружение за развитие на българското здравеопазване (СРБЗ) – Национално представителна организация на пациенти, разпространи Становище по внесения от н.п Симидчиев и група законопроект за изменение на Закона за здравето № 48-254-01-2. В него се казва:

На първо място, считаме предложената Глава Първа „а“, с която се създава „Стратегически здравен съвет“ за ненужна. Този съвет ще бъде още една бюрократична спънка и така, както е предложен и конструиран, считаме, че не е от естество да улесни политиките в сферата на здравеопазването, а по-скоро да ги затормози. Единственият реален ефект, който този орган може да произведе, е създаването на излишни работни места в сферата на администрацията и възможност избраните членове да получават регламентираната заплата без да осъществяват смислена и полезна дейност.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СРБЗ ПО НАРЕДБА № 9 ОТ 2009 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАКЕТА ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК

Сдружение за развитие на българското здравеопазване отправи предложение във връзка с публикуван на 12.07.2022 за обществено обсъждане Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 9 от 2009 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантирани от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.
Предложението касае нормативен пропуск и има за цел да реши въпроса с издаването на Съобщение за смърт от страна на общопрактикуващите лекари, които в момента нямат вменено подобно задължение и не получават заплащане за това от НЗОК.

СРБЗ С ПРИЗИВ КЪМ МЗ ЗА БЪДЕЩИ СЪВМЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ РЕФЕРЕНТНИ МРЕЖИ

Европейските референтни мрежи (ЕРМ) са създадени през 2017 г. в съответствие с чл. 12 от Директива 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета в областта на редките и комплексни заболявания. В момента има 24 виртуални мрежи, включващи доставчици на здравни услуги, специализирани в различни области на медицината. Органът за управление на ЕРМ система е Съветът на държавите-членки (СДЧ), който се състои от национални органи, определени от всяка държава-членка.
Както признава СДЧ в изявлението си от 2019 г., за да се осигури правилно и устойчиво функционирането на ЕРМ и да извлече всички ползи за пациентите, страдащи от редки и сложни заболявания в целия ЕС, ЕРМ трябва да бъдат свързани по ясен и стабилен начин с здравни системи на държавите-членки.
През 2018 г. беше създадена специална работна група за ЕРМ за интегрирането им в националните здравни системи и да предлага решения на СДЧ и отделните държави членки.
На 16 март 2022 г. Комисията е изпратила официално писмо до постоянните представителства на държавите членки в ЕС, с което като ги кани да номинират до 1 септември 2022 г., по един компетентен орган, който да участва от името на своята страна в това Съвместно действие (и други съвместни действия, включени в работната програма за 2022 г.).

СРБЗ участва в обсъждането относно създаване на Дирекция за правата на пациентите към МЗ

Създаване към Министерството на здравеопазването на дирекция за правата на пациентите обсъдиха министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров и представители на пациентски организации. На срещата присъстваха представители на Националната пациентска организация, пациентска организация „Заедно с теб“, Сдружението за развитие на българското здравеопазване,

СРБЗ отправи запитване относно липсата на Ел Тироксин

Поради постъпили сигнали за липса на Ел Тироксин в аптечната мрежа, СРБЗ потърси отговори от ангажираните фирми и институции.Лекарството се приема от пациенти с тиреоиден карцином (рак на щитовидната жлеза) и тиреоидит на Хашимото. Дозите се определят от наблюдаващи специалисти , по строго специфична за всеки пациент схема. Медикаментът е живото-поддържащ и прекъсването на терапията води до сериозни усложнения и увреждания.