ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

 Румен Тодоров Динев

 Иван Лазаров Джупанов

 Петър Йорданов Петров

 Тодорка Вълкова Тодорова

 Христина Георгиева Николова

 Миглена Вълкова Тодорова

 Ангелина Бонова Кхан

 Тодор Желязков Петров

 Боряна Христофорова Ботева

 Александър Костов Заимов

 Невена Димитрова Манолова

 Катя Маринова Тофик

 Полина Гроздева Савова

 Петър Савов Савов

 Ваня Добрева Добрева

 Боряна Руменова Герасимова

"Гражданско сдружене за дентално здраве"

 Сдружение "Дара хелп"

 Ани Асенова Стоянова

 Тоня Ангелова Янева

 

 

Нашият Управителен съвет

Тези дами ръководят:


Боряна Ботева
Председател на УС


Ангелина Бонова Кхан
член на УС


Боряна Герасимова
член на УС

 

 Искаме да чуем от Вас!


Какви са проблемите, с които се сблъсквате, когато търсите и получавате медицинска помощ? Какви са идеите и предложенията за промени, които искате да споделите? Готови ли сте заедно да защитаваме правата си и да се борим за по-добро здравеопазване?