БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Как мога да постъпя в болница?

В болница можете да постъпите с направление за хоспитализация от общопрактикуващия лекар, лекар специалист от извънболничната помощ, след насочване от спешна помощ, или след постъпване в спешното приемно отделение на болницата.

Имам ли право да си избера болница, в която да се лекувам?

Да. Можете да осъществите правото си на избор да се лекувате, в която и да е болница на територията на страната.

Могат ли да ми откажат болнично лечение, ако не съм здравноосигурен?

Други Отговори

На кого да се оплача, ако не съм доволен от медицинското обслужване?

Можете да подадете жалба до Регионалния център по здравеопазване, до Районната здравноосигурителна каса или до Регионалната етична комисия на Българския лекарски съюз или на Изпълнителна агенция "Медицински одит".

Здравно Осигуряване

Какъв е размерът на здравната вноска?

Размерът на здравната вноска се определя ежегодно със закона за бюджет на Националната здравноосигурителна каса. За 2014 г. размерът е 8% върху осигурителния доход. В случая се имат предвид не само доходите по трудовоправни отношения, но и всички доходи съгласно данъчната декларация на лицето, което се осигурява.

ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ

Как да си избера общопрактикуващ лекар?

Можете да се обърнете към районната здравноосигурителна каса, откъдето да получите списък с общопрактикуващите лекари, сключили договор с нея.

Мога ли да си сменя общопрактикуващия лекар?

Да. Два пъти в годината в периода 01.12-31.12 и в периода 01.06-30.06 можете да смените общопрактикуващия си лекар. За целта е необходимо да посетите новоизбрания лекар, като носите със себе си здравноосигурителната си книжка. Не е нужно да се отписвате от досегашния Ви лекар

Може ли общопрактикуващи лекар да ми изписва лекарства с намаление?

Да. Освен това при определени хронични заболявания ще можете да получите и рецептурна книжка на хронично болния.

На колко направления за консултация и изследвания имам право?

НЕЛК ТЕЛК

Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК)

НЕЛК е самостоятелно юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерството на здравеопазването. НЕЛК е органът, пред който се обжалват експертните решения постановени от Териториални експертни лекарски комисии (ТЕЛК), които освидетелстват лицата за трайна неработоспособност/вид и степен на увреждане. Медицинските досиета постъпват в НЕЛК чрез Регионалните картотеки за медицински експертизи (РКМЕ). Съставите на ТЕЛК в страната са 71, НЕЛК е само една.

НОИ

ПЕНСИЯ ЗА ИНВАЛИДНОСТ ПОРАДИ ОБЩО ЗАБОЛЯВАНЕ/ В НОИ/

Имате право на пенсия за инвалидност, когато сте загубили частично или напълно работоспособността си за продължително време или завинаги.Пенсия за инвалидност поради общо заболяване не се отпуска, възобновява или възстановява на лица, на които е отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст(взима се по- високата пенсия ).

За пенсия за инвалидност поради общо заболяване се изискват следните документи: