Цели

aim finalДа бъдем разпознати на национално ниво като водеща пациентска организация

Да развием мрежа от контакти с отговорните здравни и социални институции и агенции позволяваща ни да бъдем незаобиколим фактор при вземането на решения Да популяризираме идеите и експертизата си чрез дългосрочни медийни партньорства

Прочети още

ВИЗИЯ

vision finalВярваме, че пациента трябва да бъде поставен в центъра на здравеопазването. Това може да стане само, ако се чува неговия глас, а мнението му се зачита.

Ние сме убедени, че добрите решения за здравната система могат да бъдат постигнати, чрез диалог и сътрудничество с лекари, зъболекари, фармацевти и всички медицински професионалисти.

Прочети още

МИСИЯ

mission finalНашата мисия е да осигурим правото на пациентите и обществото да водят политики и програми за промени в здравната и социалната система повлияващи живота, здравето и равнопоставеността на хората с различни заболявания.
Нашата мисия е да осигурим правото на пациентите и обществото да водят политики и програми за промени в здравната система на страната.
 

МИСИЯ

mission finalНашата мисия е да осигурим правото на пациентите и обществото да водят политики и програми за промени в здравната и социалната система повлияващи живота, здравето и равнопоставеността на хората с различни заболявания.

Нашата мисия е да осигурим правото на пациентите и обществото да водят политики и програми за промени в здравната и социалната система повлияващи живота, здравето и равнопоставеността на хората с различни заболявания.Осигуряване на достъпна за всички пациенти висококачествена, безопасна и равнопоставена здравна и социална среда. Поставяне на пациента в центъра на системата на здравеопазването. Ангажиране и въвличане на пациента като равностоен партньор в разговора, политиките и решенията в областта на здравеопазването. Намаляване на неравенствата и несправедливостта.Ние от Сдружение за Развитие на Българското Здравеопазване вярваме, че пациента има ценна и съществена роля в разговора за здравеопазване и процеса на взимане на решения в България. Вярваме, че гласът на пациента отразява и представлява реалността за заболяванията, тяхното лечение и очаквания от системата на здравеопазване.