МИСИЯ

mission final

 

 

 

Мисията на Сдружение за Развитие на Българското Здравеопазване цели да гарантира правата на пациентите и обществото във формирането на политики и програми за промени в здравната и социалната система. Нашата цел е създаването на висококачествена, безопасна и равнопоставена здравна и социална среда, като пациентът е поставен в центъра на вниманието.

Сдружението се ангажира с активното въвличане на пациентите като равнопоставени партньори в политическия диалог и вземането на решения в областта на здравеопазването.

Вярваме в необходимостта от намаляване на неравенствата и несправедливостта в достъпа до здравни грижи. Сдружението подкрепя гласът на пациента, считайки го за отражение на реалността за заболяванията, лечението и очакванията от здравеопазващата система.

С подкрепа и сътрудничество се стремим към създаване на справедлива и достъпна здравна и социална система, отговаряща на индивидуалните нужди на всеки гражданин.