25 септември - ден за информирност за здравето на белия дроб

Този Световен ден на белия дроб, 25 септември, Форумът на международните респираторни дружества (FIRS) призовава
правителствата и доставчиците на здравни услуги по света да осигурят справедлив достъп до профилактика и лечение на респираторни заболявания и животоспасяващи ваксини срещу пневмония за деца.


Темата на тазгодишния Световен ден на белия дроб е „Достъп до профилактика и лечение за всички. Leave No оne Behind“, отразявайки ангажимента за справедливост, който е в основата на Програмата до 2030 г.

Този ангажимент е особено важен, като се има предвид, че 80% от смъртните случаи, свързани с незаразни болести
възникват в страните с ниски и средни доходи. Това огромно бреме за здравето може да бъде предотвратено чрез прилагане на икономически ефективни интервенции, като ваксинация срещу пневмония и подобрени
достъп до профилактика и лекарства за инхалиране.
За намаляване на глобалното бреме на респираторните заболявания, е от решаващо значение да се предприемат действия в тези ключови области.

Достъп до превантивни услуги и лечение за спиране на тютюнопушенето
• Пушенето на тютюн е водеща причина за респираторни заболявания, включително хронични обструктивни
белодробно заболяване (ХОББ), рак на белия дроб и астма и повишава риска от респираторни инфекции, като пневмония и туберкулоза.
• Излагането на тютюнев дим вреди на децата още преди раждането. Намаляването на излагането на тютюнев дим помага за подобряване на здравето на белите дробове на децата в дългосрочен план.
• Образователните, консултантските и фармакологичните интервенции за спиране на тютюнопушенето са ефективни. Те трябва да са достъпни за всеки

#WorldLungDay