Среща/обучение "Правата в здравеопазването: заедно за пациентите"

На 24 и 25 февруари 2024 г. в гр. Велико Търново, в Меридиън хотел Болярски, ще се проведе среща /обучение на тема: “Правата в здравеопазването: заедно за пациентите”.

Организатор е Сдружение за развитие на българското здравеопазване, с подкрепата на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България.
Партньор на инициативата е Центтър за защита правата в здравеопазването.

По време на събитието предстоят:
• Интересни дискусии и презентации
• Възможност за запознаване и обмяна на идеи с колеги и представители на пациентски организации
• Вдъхновяващи истории от успешни партньорства в областта на здравеопазването

Програмата включва лекции следните теми:

Пациентите в лабиринта от държавни органи и институции
Лектор: Д-р Стойчо Кацаров ЦЗПЗ

Когато здравето струва! Кога и колко доплащаме легално или нелегално
Лектор: адв. Силвия Величкова, ЦЗПЗ

Предизвикателства пред ранното откриване, прецизната диагностика и достъпа до лекарствени продукти в България
Лектор: Деян Денев, изп. директор на Асоциация на научноизследователските фармацевтични производители

Платформа на активните пациенти в България
Лектор: адв. Христина Николова, член на СРБЗ

Ролята на областните здравни координатори в осигуряването на достъп до качествени здравни услуги
Лектор: Боряна Ботева, СРБЗ

Комуникации с администрация, медии и пациенти
Лектор: Ангелина Бонева, журналист и PR & Media Expert