Среща с комисар Стела Кириакиду

На 7.11.2023 г в София се проведе среща с г-жа Стела Кириакиду, европейския комисар по здравеопазване и безопасност на храните, на която бяха поканени представители на пациентското движение в България.
На срещата комисар Кириакиду се запозна с най-наболелите проблеми, с които се сблъскват пациентите с онкологични заболявания у нас.
Поставени бяха въпроси като:
Липсата на реимбурсация от страна на НЗОК на биомаркерите за прецизна диагностика
Скринингови програми
Палиативни грижи
Финансова дискриминация на пациентите преживели онкологична диагноза
Предстоят още срещи с комисар Кириакиду.