ВИЗИЯ

vision final

 

 

 

Стремим се да работим за здравеопазване, в което пациентът е незаобиколим фактор, признат и уважаван, като активен участник във формирането на здравни политики. Вярваме в сътрудничеството с медицинските професионалисти, чрез диалог и обмен на идеи.

Основен елемент в нашата визия е здравословното недоверие, което ни води към ангажимент за прозрачност и откритост във връзка с политическите процеси и дейностите на здравните власти.

Нашата мисия включва истинско представителство на пациентите, независимо от техния статус, географска локация или други диференциращи признаци, осигурявайки глас на всеки човек в системата на здравеопазване.