+359 885904502  София, ул. Нишава № 121        office@bgpatients.org

Search Our Site

Регистрация

mission finalНашата мисия е да осигурим правото на пациентите и обществото да водят политики и програми за промени в здравната и социалната система повлияващи живота, здравето и равнопоставеността на хората с различни заболявания.

Нашата мисия е да осигурим правото на пациентите и обществото да водят политики и програми за промени в здравната и социалната система повлияващи живота, здравето и равнопоставеността на хората с различни заболявания.Осигуряване на достъпна за всички пациенти висококачествена, безопасна и равнопоставена здравна и социална среда. Поставяне на пациента в центъра на системата на здравеопазването. Ангажиране и въвличане на пациента като равностоен партньор в разговора, политиките и решенията в областта на здравеопазването. Намаляване на неравенствата и несправедливостта.Ние от Сдружение за Развитие на Българското Здравеопазване вярваме, че пациента има ценна и съществена роля в разговора за здравеопазване и процеса на взимане на решения в България. Вярваме, че гласът на пациента отразява и представлява реалността за заболяванията, тяхното лечение и очаквания от системата на здравеопазване.

Нашият централен офис

 
Сдружение за развитие на българското здравеопазване  ул. Нишава № 121
София, 1408
България
+359 885815108
+359 885904502
e-mail:office@bgpatients.org