+359 885904502  София, ул. Нишава № 121        office@bgpatients.org

Search Our Site

Регистрация

Как мога да постъпя в болница?

В болница можете да постъпите с направление за хоспитализация от общопрактикуващия лекар, лекар специалист от извънболничната помощ, след насочване от спешна помощ, или след постъпване в спешното приемно отделение на болницата.

Имам ли право да си избера болница, в която да се лекувам?

Да. Можете да осъществите правото си на избор да се лекувате, в която и да е болница на територията на страната.

Могат ли да ми откажат болнично лечение, ако не съм здравноосигурен?

На кого да се оплача, ако не съм доволен от медицинското обслужване?

Можете да подадете жалба до Регионалния център по здравеопазване, до Районната здравноосигурителна каса или до Регионалната етична комисия на Българския лекарски съюз или на Изпълнителна агенция "Медицински одит".

Какъв е размерът на здравната вноска?

Размерът на здравната вноска се определя ежегодно със закона за бюджет на Националната здравноосигурителна каса. За 2014 г. размерът е 8% върху осигурителния доход. В случая се имат предвид не само доходите по трудовоправни отношения, но и всички доходи съгласно данъчната декларация на лицето, което се осигурява.

Subcategories

Нашият централен офис

 
Сдружение за развитие на българското здравеопазване  ул. Нишава № 121
София, 1408
България
+359 885815108
+359 885904502
e-mail:office@bgpatients.org