+359 885904502  София, ул. Нишава № 121        office@bgpatients.org

Search Our Site

Регистрация


Право на разбиране и приемане на долу указаните права в пълен обем. Ако по някаква причина тяхното съдържание не Ви е напълно разбираемо или се нуждаете от помощ за тяхното тълкуване, лечебното заведение, в което се лекувате е длъжно да Ви окаже необходимото съдействие, включително и да Ви осигури преводач.

Право да получите спешна помощ безплатно на територията на цялата страна.

КАКВО Е ФОРМУЛЯР S2?

Да. Когато получите разрешение за лечение в друга държава чрез формуляр S2, не само че всички разходи по здравното обслужване се възстановяват (дори и ако те са по-високи, отколкото в държавата по осигуряване), но също така се покриват и пътните разходи. Формуляр S2:

Нашият централен офис

 
Сдружение за развитие на българското здравеопазване  ул. Нишава № 121
София, 1408
България
+359 885815108
+359 885904502
e-mail:office@bgpatients.org