Какво е персонализирана медицина?

Това видео е създадено по проект на СРБЗ с подкрепата на сдружение Дара Хелп. Проектът има за  цел да насочи вниманието към персонализираната медицина и нейната роля при леченеито на онкологичните заболявания. Вижте още във видеото:

Речник на термините

А
Агранулоцитоза - тежка недостатъчност на бели кръвни клетки , най-често неутрофили
Аденокарцином- най-често срещания тип рак на белия дроб; произлиза от жлезите на белия дроб, в частност- от клетките, продуциращи белодробния мукос (слуз)
Адювантно лечение – допълнително лечение, което се прилага след основното, за да намали риска от рецидив; обикновено става въпрос за лъчетерапия и/или системна терапия след операция
Адренална инсуфициенция – състояние, при което надбъбречните жлези не произвеждат достатъчно хормони Обикновено се отнася за химио- или лъчетерапия, която се прилага след хирургия.
Азбест – натурален строителен материал, използван миналия век в строенето на сгради. Днес е забранен в Европа, тъй като има доказано канцерогенно действие.
Алопеция – загуба на окосмяването по главата (оплешивяване)

Персонализирана медицина

Персонализиран подход в лечението на рака означава да се осигури оптимално лечение на пациентите според индивидуалния случай (включително тяхната генетика) и молекулярните характеристики на техните тумори.Това е ключова тема на ESMO през 2013 г. Всъщност това е ключова тема за онколозите като цяло и във всички аспекти на медицината. Интегрирането на научните изследвания и иновациите, насочени към персонализирани грижи, също е цел на програмата на Европейския съюз за финансиране на науката „Хоризонт 2020“

Някои факти за персонализираната медицина при лечението на рак
Ракът като световен проблем. Въпреки напредъка в диагностиката и лечението през последните 20 години ракът все още е втората водеща причина за смъртност.

Клинични проучвания

Лекарите, които участват в разработването на нови молекули за борба с рака, се наричат изследователи. Те помагат на медицинската наука да се развива, а лечението на пациентите да се подобрява и става все по-успешно. Например, това което сега приемаме за т.нар. „стандартно лечение“ само преди 5-10 години се е считало за „експериментално“. Клиничните проучвания представляват изследователска дейност, която се провежда във водещите здравни заведения и клиники. По време на клиничните проучвания се оценяват нови медикаменти, комбинации от лекарства, комбинации от различни видове лечения и тяхната ефективност се сравнява с популярните за момента видове лечения. Резултатите от тези клинични проучвания след това се публикуват в най-реномираните медицински списания и се изнасят на световните медицински конгреси. Това което изследователите търсят е по-ефективно лечение. Съблюдава се и кой вид лечение има по-малко странични ефекти или е най-щадящо за здравите клетки.

Пътят на пациента

Ранната диагностика е от ключово значение. Не пропускайте профилактичните прегледи и изследвания! Информирайте се за скринингови програми и се включете в тях! Не се лекувайте сами не чакайте болестта да мине от самосебе си! Потърсете медицинска помощ. Днес ракът в повечето случаи, особено, ако е открит рано е лечимо заболяване. Съвременните оперативни, лекарствени и лъчетерапвтини методи на лечение водят до пълно излекуване или влизане в ремисия. Диспансеризацията ви осигурява периодични изследвания и допълнително лечение, ако се налага. Можете да поискате оценка на работоспособността от ТЕЛК, рехабилитация и допълнителни грижи. Можете да поискате да ви включат в клинично проучване, ако се провежда подходящо за болестта ви. Страната ни разполага с всичко необходимо, като лекарства и апаратура, за лечението на повечето онкологични заболявания, за това, освен в редки случаи, не се налага да търсите медицинска помощ в чужбина. Имате право да изберете лекар и лечебно заведение и да го смените по всяко време. Ако се нуждаете от още информация, не се колебайте да ни питате!

Диспансеризация

Всеки пациент със злокачествено заболяване подлежи на диспансеризация. Тя се осъществява в Диагностично-консултативен блок към лечебни заведения за болнична помощ или Диагностично-консултативен блок към комплексен онкологичен център.
Диспансеризацията/диспансерното наблюдение при лица с онкологични заболявания започва след приключване на активното лечение (системно лекарствано лечение или лъчелечение, или оперативно лечение) по повод на основната диагноза.
Диспансеризацията включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги:
първоначална диспансеризация, в т.ч. определяне на план за амбулаторно наблюдение/диспансеризация
запознаване на пациента с периодичността и обема на диспансерното наблюдение и отговорността за неговото спазване;
комплексно амбулаторно наблюдение/диспансеризация и проследяване на лечението на основното заболяване и усложненията от него в съответствие с определения план за амбулаторно наблюдение/диспансеризация;
предписване на лекарствени продукти, в т.ч. опиоидни аналгетици;