Цели

aim finalДа бъдем разпознати на национално ниво като водеща пациентска организация

Да развием мрежа от контакти с отговорните здравни и социални институции и агенции позволяваща ни да бъдем незаобиколим фактор при вземането на решения Да популяризираме идеите и експертизата си чрез дългосрочни медийни партньорства

Прочети още

ВИЗИЯ

vision finalВярваме, че пациента трябва да бъде поставен в центъра на здравеопазването. Това може да стане само, ако се чува неговия глас, а мнението му се зачита.

Ние сме убедени, че добрите решения за здравната система могат да бъдат постигнати, чрез диалог и сътрудничество с лекари, зъболекари, фармацевти и всички медицински професионалисти.

Прочети още

МИСИЯ

mission finalНашата мисия е да осигурим правото на пациентите и обществото да водят политики и програми за промени в здравната и социалната система повлияващи живота, здравето и равнопоставеността на хората с различни заболявания.
Нашата мисия е да осигурим правото на пациентите и обществото да водят политики и програми за промени в здравната система на страната.
 

БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Как мога да постъпя в болница?

В болница можете да постъпите с направление за хоспитализация от общопрактикуващия лекар, лекар специалист от извънболничната помощ, след насочване от спешна помощ, или след постъпване в спешното приемно отделение на болницата.

Имам ли право да си избера болница, в която да се лекувам?

Да. Можете да осъществите правото си на избор да се лекувате, в която и да е болница на територията на страната.

Могат ли да ми откажат болнично лечение, ако не съм здравноосигурен?

Други Отговори

На кого да се оплача, ако не съм доволен от медицинското обслужване?

Можете да подадете жалба до Регионалния център по здравеопазване, до Районната здравноосигурителна каса или до Регионалната етична комисия на Българския лекарски съюз или на Изпълнителна агенция "Медицински одит".

Здравно Осигуряване

Какъв е размерът на здравната вноска?

Размерът на здравната вноска се определя ежегодно със закона за бюджет на Националната здравноосигурителна каса. За 2014 г. размерът е 8% върху осигурителния доход. В случая се имат предвид не само доходите по трудовоправни отношения, но и всички доходи съгласно данъчната декларация на лицето, което се осигурява.

Подкатегории