Цели

aim finalДа бъдем разпознати на национално ниво като водеща пациентска организация

Да развием мрежа от контакти с отговорните здравни и социални институции и агенции позволяваща ни да бъдем незаобиколим фактор при вземането на решения Да популяризираме идеите и експертизата си чрез дългосрочни медийни партньорства

Прочети още

ВИЗИЯ

vision finalВярваме, че пациента трябва да бъде поставен в центъра на здравеопазването. Това може да стане само, ако се чува неговия глас, а мнението му се зачита.

Ние сме убедени, че добрите решения за здравната система могат да бъдат постигнати, чрез диалог и сътрудничество с лекари, зъболекари, фармацевти и всички медицински професионалисти.

Прочети още

МИСИЯ

mission finalНашата мисия е да осигурим правото на пациентите и обществото да водят политики и програми за промени в здравната и социалната система повлияващи живота, здравето и равнопоставеността на хората с различни заболявания.
Нашата мисия е да осигурим правото на пациентите и обществото да водят политики и програми за промени в здравната система на страната.
 

НОИ

ПЕНСИЯ ЗА ИНВАЛИДНОСТ ПОРАДИ ОБЩО ЗАБОЛЯВАНЕ/ В НОИ/

Имате право на пенсия за инвалидност, когато сте загубили частично или напълно работоспособността си за продължително време или завинаги.Пенсия за инвалидност поради общо заболяване не се отпуска, възобновява или възстановява на лица, на които е отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст(взима се по- високата пенсия ).

За пенсия за инвалидност поради общо заболяване се изискват следните документи:

  • Заявление за пенсиониране (формуляр- образец УП-1 )- взима се само от настоящия работодател.
  • Всички документи за трудов/осигурителен стаж (трудови и служебни книжки, УП-3, осигурителни книжки, удостоверения от държавни архиви, ВОК, акт за раждане на деца и др. )
  • Документи за осигурителен доход, върху който са внесени осигурителни вноски за 3 последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 01.01.1997г. и за целия период от 01.01.1997г. до датата на пенсиониране.(УП-2, осигурителна книжка, удостоверения от държавни архиви и др. )
  • Копие от експертно решение (ЕР) на ТЕЛК (Териториална експертна лекарска комисия), за което е изтекъл 14- дневният срок за обжалване по чл. 112, ал.1, т.3 от Закона за здравето или копие от експертно решение на НЕЛК (Национална експертна лекарска комисия ), заедно с наличната документация, която се намира у лицето, възоснова на която е освидетелствано за пенсия за инвалидност.
  • Банкова сметка на оригинална бланка от банков клон.

В НОИ, отдел „Пенсиониране по инвалидност“ се подават всички тези документи и там служителят ще ви каже кога и как ще се изплащат сумите.