БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Как мога да постъпя в болница?

В болница можете да постъпите с направление за хоспитализация от общопрактикуващия лекар, лекар специалист от извънболничната помощ, след насочване от спешна помощ, или след постъпване в спешното приемно отделение на болницата.

Имам ли право да си избера болница, в която да се лекувам?

Да. Можете да осъществите правото си на избор да се лекувате, в която и да е болница на територията на страната.

Могат ли да ми откажат болнично лечение, ако не съм здравноосигурен?

 

Не могат да Ви откажат болнично лечение, но ако не сте здравноосигурен трябва да заплатите за проведеното лечение.

Имам ли право да избера лекуващ лекар в болницата?

Имате право да изберете лекуващия си лекар, но в повечето случаи ще трябва да заплатите допълнително за това. 

Имам ли право да си избера стая, в която да лежа?

Имате право на избор на стая, но в повечето случаи ще трябва да заплатите допълнително за това.

Трябва ли да заплащам за лекарства и изследвания, докато лежа в болница?

Не, не трябва да заплащате нищо освен потребителската такса.

Трябва ли да плащам потребителска такса за престой в болница?

Да. В размерите и при условията описани по-горе.

Имам ли право да поискам второ мнение от друг лекар?

Имате право на второ мнение.

Имам ли право на посещение по време на престоя в болницата?

Да при условия и ред определени с Правилника за вътрешния ред.

Трябва ли да бъда информиран за заболяването и начина на лечение?

Законът за здравето Ви дава право на информирано съгласие. Лекуващият лекар е длъжен да Ви информира за естеството на заболяване, за възможните начини на лечение, за възможните рискове от него. За цялото лечение трябва да изразите писмено съгласието си.

Могат ли да ме лекуват без мое съгласие?

Лечение без съгласието на пациента може да бъде провеждано само в строго определени от Закона за здравето случаи.

Мога ли да напусна болницата по свое желание?

Можете да напуснете болницата по свое желание по всяко време на престоя, като подпишете документ за това, освен в случаите на принудително лечение, определени в закона.

Имам ли право на придружител по време на лечение?

Право на придружител имат непълнолетните пациенти, както и такива, които не могат да се грижат сами за себе си. В останалите случаи можете да получите право на придружител след допълнително заплащане.

Какви документи трябва да получа при напускане на болницата?

При напускане на болницата трябва да получите епикриза. Имате право да получите и всички резултати от образни изследвания, както и рецепта с предписани лекарства за по-нататъшно лечение.

Мога ли да получа копие от цялата медицинска документация за престоя ми в болница?

Да, срещу допълнително заплащане за извършване на фотокопието.

Могат ли да ме изпишат от болницата против моето желание?

Преценката за времето на изписване на пациента е на лекуващият лекар и Началника на отделението(клиниката).

Колко пъти в годината мога да се лекувам в болница?

Няма ограничения в броя на хоспитализациите. НЗОК не заплаща за лечение по една и съща диагноза двукратно в рамките на един месец.

Трябва ли да заплащам допълнително, ако се лекувам в частна болница?

Ако болницата има договор с НЗОК не трябва да заплащате нищо повече в сравнение с лечението Ви в държавна или общинска болница.

Мога ли да се оперирам в чужбина за сметка на НЗОК?

Можете, след разрешение от НЗОК за заболявания или методи на лечение, които не се практикуват в страната ни.