Какво мога да попитам своя лекар?

През 2023 г. Сдружение за развитие на българското здравеопазване стартира проект, целящ да повиши знанията за значението и ползите от персонализираната медицина за отделния пациент, за обществото като цяло и системата на здравеопазване.

Във връзка с проекта разработихме няколко информационни брошури.


Споделяме втората брошура от поредицата, която ще помогне на пациентите да сиситематизират въпросите, които биха могли да зададат на лекуващия си лекар.

Можете да изтеглите брошурата в PDF формат тук: "Какво мога да попитам своя лекар?"