Отбелязваме Световния ден за борба с артрита под надслов "Не отлагай, прегледай се днес" (видео)

 

images

От 1996 г. на 12 октомври се отбелязва Световният ден за борба с артрита. Целта на този ден е повишаване на информираността за ревматичните заболявания. Европейската лига за борба с ревматизма стартира дългосрочна кампания под надслов "Не отлагай, прегледай се днес", за да се постави акцент върху значението на ранната диагностика и ранното започване на лечение на ревматичните заболявания. Само така могат да бъдат предотвратени усложения и инвалидизация, обръщат внимание от Организацията на пациентите с ревматологични заболявания в България. Добрата информираност скъсява времето за поставяне на диагноза. При някои заболяванията диагнозата може да се забави и повече от 10 години, а това води до рискове от тежка инвалидизация на хората и натоварване на социалните системи.

Артритните заболявания са най-голямата група хронични заболявания в световен мащаб. Само в Европа от различни видове ревматични заболявания страдат над 120 млн. души, а в България пациентите са повече от 100 000 души. Данните са неофициални, защото официални регистри липсват.
Артритът представлява възпаление на ставите, което може да засегне ставния хрущял, подлежащите му костни повърхности, състоянието на ставната капсула и течността в нея. Най-честите симптоми са болка, скованост и ограничена подвижност на ставите, подуване и зачервяване на кожата над засегнатата става, а на по-късен етап деформации на ставите. Има над 100 вида артрит, сред които най-често срещани са остеоартритът, известен още като остеоартроза, артроза или дегенеративна ставна болест, ревматоидният артрит, болестта на Бехтерев и др. Според неофициалните данни в България с диагноза болест на Бехтерев са 30 000 души, а страдащите от ревматоиден артрит са около 70 000. За тези пациенти се грижат само 100 ревматолози, които са съсредоточени предимно в големите градове.
Вижте видеото на Европейската лига за борба с ревматизма, което е част от кампанията "Не отлагай, прегледай се днес":

Видеото можете да видите тук : https://www.youtube.com/watch?v=u4NcIT7D5q8&t=23s

Източник : http://czpz.org/last-news/9108-2018-10-12-14-29-25

 

 

 

Икономическото бреме на очните заболявания свързани със стареенето в България е изчислено на стотици милиони.

София, 13 октомври 2022 г.:
На Световния ден на зрението 2022 г. Сдружение Ретина България представя български данни от публикувано проучване на Retina International, оценяващо социално-икономическото въздействие на късните стадии на свързаната с възрастта макулна дегенерация (МДСВ)в България, Германия и САЩ. Ретина България, член на Retina International, сътрудничи при генерирането на българските данни за това основополагащо изследване.
Проучването дава представа за тежестта на заболяването върху пациентите живеещи с тези заболявания и върху полагащите грижи за тях близки хора, , както и върху обществото като цяло. За участие в проучването са избрани три държави -представителки на страни с различия по отношение на обхвата на опита си и на разходите си; САЩ имат най-голямото население от лица, засегнати от МДСВ в късен стадий, докато Германия и България представляват съответно развити и развиващи се икономики в рамките на Европейския съюз (ЕС).
МДСВ е очно заболяване, което постепенно води до намаляване на централното зрение и в напреднал стадий може да повлияе на способността на човека да извършва ежедневни дейности като четене, шофиране и разпознаване на лицата на околните. Напредналите или късните стадии на МДСВ са водеща причина в света за зрителни увреждания и необратима слепота. Заболяването се класифицира в двеформи: неоваскуларна/влажна МДСВ(nМДСВ) или суха МДСВ , често наричана географска атрофия (ГА).

Медицинските сестри в детски градини и училища трябва да оказват грижи на хронично болни деца

640 420 preglezhdat nad 550 deca za zaharen diabet v zapaden

Деца с хронични заболявания и увреждания са без грижа в лекарските кабинети в детски градини и училища, а медицински сестри са отказвали да поемат отговорност за деца с диабет в градините. Преди време ви информирахме,че сдружения и неправителствени организации внесоха жалба до здравния министър Кирил Ананиев с искане да се намери начин това положение да бъде променено.
На 9 октомври заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева е изпратила писмо до началниците на регионалните управления на образованието относно дейностите, които се извършват в здравните кабинети в детските градини и училищата.

В писмото се посочва, че в момента Министерството на здравеопазването осъществява цялостна промяна в законодателството в областта на здравеопазването, включително и в наредба 3 от 2000г. за здравните кабинети в детските градини и училища. Компетентностите и дейностите, които извършват медицинските сестри (включително, работейки в здравни кабинети в детски ясли, детски градини и училища), обхватът и гарантирането на качеството на здравната грижа са регламентирани и в други нормативни актове, а не само в споменатата наредба.

Протоколите за предписване на скъпоструващи лекарства и рецептурните книжки преминават напълно в електронен вариант

Във връзка с гарантиране на достъпа на пациентите до лекарства, в това число заплащани напълно или частично от НЗОК, МЗ информира гражданите следното:

1. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е информирала своите договорни партньори, изпълнители на извънболнична медицинска помощ и аптеки, че съгласно Наредба за изменение на Наредбата за допълнение на Наредба № 4 от 4 март 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (Обн. ДВ, бр.37 от 07.05.2021 г.), от 01.06.2021 г. предписването и отпускането на лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК, се извършва само с електронни  предписания.

ЗНАЧИМОСТ НА РАННАТА ДИАГНОСТИКА НА ХЕПАТОЦЕЛУЛАРНИЯ КАРЦИНОМ - ЛЕКЦИЯ ЗА МЛАДИ ГАСТРОЕНТЕРОЛОЗИ В СТАРА ЗАГОРА

На 19.08.2022 г. (петък) от 14:00 часа в Медицинския факултет на Тракийския университет, Стара Загора ще се проведе лекция насочена към млади специалисти-гастроентеролози, на тема “Значимост на ранната диагностика на хепатоцелуларния карцином при пациенти с хронични чернодробни заболявания”

Лекцията е част от проекта на "Сдружение за развитие на българското здравеопазване" за необходимостта и методите на изследване на пациенти с хронични чернодробни заболявания, с цел ранна диагностика на хепатоцелуларен карцином.

Лектор ще бъде проф. Доц.д-р Мариана Пенкова

Доц.д-р Мариана Пенкова завършва медицина през 1988 г. От 1989 г започва работа като клиничен асистент във ВМИ Стара Загора. През 1993 г защитава специалност Вътрешни болести в МУ – София; през 1995 г - специалност Гастроентерология и диететика в МУ – София; през 2014 – специалност Медицинска педагогика в МУ- София. Работи последователно като старши асистент, а от 1996 г. - главен асистент в Катедра по Вътрешни болести и Катедра Здравни грижи на Медицински факултет на Тракийския университет. През 2013 г защитава успешно и придобива образователна и научна степен Доктор по медицина, а от 2016 г заема академична длъжност Доцент по научната специалност “Гастроентерология”

Продължава седмицата на здравето в Банско

saharnyj diabet
 
В рамките на провежданата кампания, вчера беше извършен безплатен скрининг за захарен диабет, приключил в 17,30 в Банско. 
Изследваха се 44 души, от които 6 имаха високи стойности на кръвната захар, а 1 от тях са на лечебна терапия. Всички пациенти бяха консултирани и насочени към специалист за уточнение на състоянието и предприемане на планирано лечение и допълнителни изследвания.

Кампанията продължава в Банско със скрининг за хепатит В и С, който ще започне от 10,30 в лекарския кабинет на Народно читалище Никола Вапцаров в Банско.