Речник на термините

А
Агранулоцитоза - тежка недостатъчност на бели кръвни клетки , най-често неутрофили
Аденокарцином- най-често срещания тип рак на белия дроб; произлиза от жлезите на белия дроб, в частност- от клетките, продуциращи белодробния мукос (слуз)
Адювантно лечение – допълнително лечение, което се прилага след основното, за да намали риска от рецидив; обикновено става въпрос за лъчетерапия и/или системна терапия след операция
Адренална инсуфициенция – състояние, при което надбъбречните жлези не произвеждат достатъчно хормони Обикновено се отнася за химио- или лъчетерапия, която се прилага след хирургия.
Азбест – натурален строителен материал, използван миналия век в строенето на сгради. Днес е забранен в Европа, тъй като има доказано канцерогенно действие.
Алопеция – загуба на окосмяването по главата (оплешивяване)

Алвеоли - малки въздушни сакове, разположени в белия дроб, чиято функция е да пропускат кислород към кръвообращението и да отделят въглероден диоксид към атмосферата.
Анемия - Състояние, характеризиращо се с недостиг на червени кръвни клетки или хемоглобин (протеин в червените кръвни клетки, който пренася кислород в цялото тяло).
Антиангиогенезна терапия - терапия, която повлиява формирането на нови кръвоносни съдове ( ангиогенеза), които играят основна роля в изхранването и разпространяването на тумора.
Анорексия - Липса или загуба на апетит.
Андроген – хормон, който участва в развититето и подържането на мъжките полови черти
Антрациклин –група лекарства, използвани в химиотерапията , които включват doxorubicin и epirubicin
Артралгия - Болка в ставата (ите).
Арсен – радиоактивно вещество, използвано в някои промишлености, асоциирано с рака на белия дроб
Ароматазен инхибитор – вид лекарства, използвани в ендокринната терапия, които блокират синтеза на естроген
Артралгия – болка в ставите
Аксиларни лимфни възли – лимфни възли в подмишницата
Апарат за охлаждане на скалпа- машина,която охлажда скалпа преди, по време и след химиотерапия, като свива космените фоликули и дава възможност за напълно или частично запазване на косата.
Астения - Чувство на слабост или липса на енергия.
Alectinib- лекарство за таргетна терапия, наричано още тирозинкиназен инхибитор, който действа като блокира протеин наречен ALK (анапластична лимфомна киназа). Действа само на ракови клетки с абнормно натрупване на този белтък.
Abemaciclib – нов тип таргетна терапия, която инхибира CDK4/6, за да редуцира пролиферацията на тумора
Afatinib- вид лекарство за таргетна терапия, наричано още тирозинкиназен инхибитор, който действа на сигнални пътища в раковата клетка и по-специфично блокира EGFR (рецептор за епидермален растежен фактор) и раковата клетка загива.
ALK (анапластична лимфомна киназа) – протеин, намиращ се по повърхността на някои ракови клетки.
Anastrozole – вид ароматазен инхибитор


Б
Бифосфонати - лекарства, които превентират или забавят остеопорозата, както и фрактури от метастази; използва се в адювантните терапии
Биомаркери – биологични молекули намиращи се в тъкани, кръв или други телесни течности, които са знак за състоянието на рака или описват поведението на болестта.
Биопсия - медицинска манипулация, при която се вземат клетки или тъкан за изследване с микроскоп.
Брадикардия – патологично понижена сърдечна честота
Брахитерапия – метод на лъчетерапия, при който радиоактивни източници се поставят директно във или до тъканите, които трябва да се облъчват. Различни техники и инструменти се използват, за да поставят и премахнат по безопасен и прецизен начин източника (източниците) от тялото. Ако ви е предписана брахитерапия, специфичната техника, препоръчана от лъчетерапевт, ще зависи от частта от тялото, която трябва да се лекува.
Бронхи – десният и левият бронх са двата основни въздухоносни пътя, които отвеждат въздуха към белия дроб.
Бронхиоли– бронхите се разделят в белия дроб на по-малки структури, наречени бронхиоли. Последните завършват в алвеолите.
Бронхоспазъм – Стягане на мускулите , които покриват въздухоносните пътища
Бронхоскоп- тънък фибро-оптичен кабел, който се поставя във въздухоносните пътища.
Бронхоскопия – клинично изследване, при което се използва бнонхоскоп за оглеждане на въздухоносните пътища.
Bevacizumab - Вид таргетна терапия, използвана за лечение на някои видове рак, включително напреднал епителен рак на яйчниците. Това е моноклонално антитяло, което е насочено към васкуларния ендотел растежен фактор и предотвратява раковите клетки да развиват собствено кръвоснабдяване, като по този начин спомагат за забавяне растежа на тумора.
BID – лъчетерапия два пъти дневно.
BRCA1 - Ген, който нормално контролира растежа на тумора, но когато е мутирал има обратен ефект.
BRCA2 - Ген, който нормално контролира растежа на тумора, но когато е мутирал има обратен ефект.


В
Васкуларен ендотелен растежен фактор (VEGF) – протеин, синтезиран от клетките, който участва във формирането на нови кръвоносни съдове
Високодозова брахитерапия – използва радиоактивни източници, които предоставят по-голяма радиационна доза в минута. Процедурата по имплантирането може да бъде направена бързо и в амбулаторни условия.
Външна лъчетерапия – лъчетерапия, която се осъществява извън тялото. Не сте радиоактивни, когато ви се прилага такава лъчетерапия.
Вътрешна лъчетерапия – лъчетерапия, при която радиоактивният източник се слага вътре в тялото. Нарича се и брахитерапия.
Vinorelbine - вид лекарство, използвано в химиотерапията, което се прилага интравенозно чрез система


Г
Гастроинтестинална система - Система от органи, отговорни за внасянето и изнасянето на храна от тялото, за използването на храната от организма - включва хранопровод, стомах и черва.
Гени - Гените са части от ДНК, отговорни за направата на вещества, от които тялото ви се нуждае, за да функционира.
Гинекология - Клон на медицината, който се занимава с функциите, специфични за жените и момичетата, особено тези засягащи репродуктивната система.
Гигантоклетъчен карцином – подвид на недребноклетъчния рак на белия дроб , който под микроскоп не прилича на сквамозноклетъчния карцином и аденокарцинома.
Гонадотропин релийзинг хормон аналози - лечение, което спира продукцията на полови хормони от тестисите и яйчниците. При жените яйчниците спират да образуват естроген и прогестерон
Gefitinib - таргетна терапия, наречена още тирозинкиназен инхибитор , който блокира различни сигнални пътища в раковите клетки.
Gemcitabine - - химиотерапевтик, който се администрира интравенозно


Д
ДНК - Деоксирибозна нуклеинова киселина, която носи генетична информация в клетките на тялото ви.
Двойна химиотерапия - Комбинация от два различни вида химиотерапия едновременно.
Диафрагма - мускул, който разделя гръдния кош от коремната кухина. Тя се съкращава и отпуска в различните фази на дишането.
Дизартрия - Трудна или неясна формулировка на речта (напр. Неясно, носално звучащ, дрезгав или прекалено силен или тих).
Дисгезия – промяна във вкусовите усещания.
Диспепсия - Медицинският термин за храносмилане.
Диспнея – Задух.
Дисфагия– трудност при преглъщане
Дозиметрист – член на екипа в отделението по лъчетерапия, който помага на лъчетерапевта да изчисли точната доза облъчване за лечението.
Дозозависима лъчетерапия – прилага се висока доза радиация на всяко посещение и времето на лечение е по-кратко, сравнено с конвенционалната лъчетерапия.
Дуктус – каналчета, които транспортират млякото до зърното на гърдата
Docetaxel - химиотерапевтик, който се администрира интравенозно
Denosumab – лекарство, използвано за превенция на остеопороза и забавяне на фрактури от метастази.
Doxorubicin - вид лекарство, използвано в химиотерапията, което се прилага интравенозно чрез система


Е
Едем – оток, предизвикан от натрупването на течности в даден участък или тъкан.
Еднофотонна емисионна компютърна томография (ЕЕКТ) – нуклеарен метод за образна диагностика, подобен на ПЕТ, който разглежда биохимичните функции на тялото.
Езофагит – възпаление на хранопровода.
Екстравазация – изливането на антираковото лекарство извън вената и попадането му в околните тъкани.
Ендометриоид - Подтип епителен рак на яйчниците.
Ендокринна терапия – вид антиракова терапия, която намалява снабдяването на хормони към хормончувствителния тумор.
Ендокринна резистентност – когато туморът спре да отговаря на ендокринна терапия.
Епистаксис – кървене от носа
Естроген – хормон, участващ в изграждането и подържането на женските полови белези.
Естрогенен рецептор – клетки, които имат рецептори, към които се свързва естрогена.
Ехография – образен метод, използващ ултразвукови вълни за изобразяване на органи
EGFR – протеин, участващ в растежа и деленето на клетките. Намира се на повърхността на клетките.
Eribulin- вид лекарство, използвано в химиотерапията, което се прилага интравенозно чрез система
Erlotinib - таргетна терапия, наречена още тирозинкиназен инхибитор, , който блокира различни сигнални пътища в раковите клетки.
Epirubicin - вид лекарство, използвано в химиотерапията, което се прилага интравенозно чрез система
Etoposide - химиотерапевтик, който се администрира интравенозно или под формата на таблетки
Everolimus – вид таргетна терапия, използвана за лекуването на напреднал рак на гърдата. Инхибира mTOR и по този начин намалява делението и растежа на клетките.
Exemestane – вид ароматазен инхибитор


З
Злокачествен - Злокачествено означава рак. Злокачествените клетки могат да нахлуят в близки тъкани и да се разпространят в други части на тялото.


И
Изтичане на въздух - когато въздухът напуска бронхите и алвеолите и навлиза в части на белия дроб, в които обикновено не се намира въздух.
Инвазивен – рак, който се е разпространил извън дуктуса или лобулите
Имунохистохимия – лабораторен метод, използващ антитела за откриване на различни маркери в тъкани
Интравенозно - Прилага се във вена.
Интраоперативна лъчетерапия – единичен курс на облъчване, който се извършва в операционната зала, по време на хирургическа интервенция.
Йонизираща радиация – всеки тип частица или електромагнитно поле, което носи достатъчно енергия, йонизира или премахва електрон от атом.
Ипсилатерално – от същата страна на тялото
In situ хибридизация – лабораторен метод за откриване на специфични гени в тъкани


К
Клинично проучване - проучване, което сравнява един вид лечение с друг вид.
Коморбидност – допълнителни заболявания, които се проявяват заедно с основното
Компютърна томография – това е безболезнено диагностично изследване, което позволява на радиолозите (специалисти по образна диагностика) да разглеждат някои зони на тялото, които не могат да бъдат наблюдавани с обикновени рентгенови снимки. Този метод на образна диагностика създава поредица от снимки, които се реконструират с помощта на компютър в последователни срезове.
Контрацептиви - Интервенция за предотвратяване на бременност, включително противозачатъчни таблетки.
Конюктивит– възпаление на конюктивата (мембраната, обхващаща окото).
Конвенционална лъчетерапия – лъчетерапия, при която се дава фракция от общата доза в продължение на няколко сесии.
Космен фоликул – малък сак, разположен в кожата, от който пониква косъма
Костен мозък- пихтиесто вещество, което може да бъде намерено в някои кости (примерно тазови). Съдържа клетки, предшественици на клетките на кръвта. От костния мозък се развиват нови клетки на кръвта, които постъпват в кръвообращението.
Кръвоносни съдове - структури, през които преминава кръвта, към тях принадлежат вени, артерии и капиляри.
KI67 – протеин, намиращ се в клетките, които се делят, но не и когато почиват


Л
Левкопения – намаляване броя на левкоцитите (вид бели кръвни клетки) в кръвта, което поставя индивидите във високо рискова група, която е податлива на инфекции
Лимфа – течност, която циркулира в лимфната система; съдържа бели кръвни клетки, които се борят с инфекциите
Лимфни възли - малки компактни структури , част от лимфната система. Изпълняват функцията на филтър, като улавят ракови клетки или бактерии.
Лимфна система – система от тъкани и органи , които помагат на тялото да елиминира токсини, остатъчни субстанции и други нежелани вещества.
Лимфопения – абнормално понижени лимфни клетки в кръвта
Лимфедем – оток, предизвикан от натрупване на лимфна течност. Това може да е резултат от нараняване на лимфната система от лъчетерапия или хирургия
Линеен ускорител – машина, която създава високоенергийна радиация за лечение на ракови заболявания.
Лобектомия – операция, при която се отстранява лоб от белия дроб (десния бял дроб има 3 лоба, а левия- 2 лоба)
Лоб – част от орган, който се разделя структурно от другите части на същия орган
Локална анестезия - лекарства, които причиняват загуба на болка и усет в мястото, където са приложени.
Лобули – жлезите, които синтезират млякото в гърдата
Лъчетерапевт – лекар, специалист по лъчетерапия.
Лъчетерапия – медицинска специалност, която използва високоенергийни рентгенови лъчи или частици за унищожаване на ракови клетки.
Lapatinib – вид таргетна терапия, използвана в лечението на HER2- позитивните тумори
Letrozole – вид ароматазен инхибитор


М
Мамография – рентгеново изследване на гърдите, което може да улови ранен рак
Мастектомия – операция, която включва премахването на цялата гърда
Менопауза - Менопаузата е, когато една жена спира да има месечни цикли и вече не е в състояние да забременее.
Менструация - Това е известно още като месечен цикъл и е редовно освобождаване на кръв и тъкан от вътрешната обвивка на матката през влагалището.
Механистичен тагет нa rapamycin (mTOR) - протеин, участващ в клетъчното делене и оцеляване , който може да бъде по-активен в някои видове ракови клетки отколкото при нормалните
Метастази - Ракови клетки, които произхождат от първичен тумор / растеж в друга част на тялото.
Миалгия – болки в мускулите
Модулирана по интензитет лъчетерапия (МИЛТ) – курс на облъчване, при който може да се регулира дозата на всеки лъч и по този начин високи дози радиация да се насочват там, където са най-необходими и да се сведе до минимум облъчването към съседните здрави тъкани.
Моноклонално антитяло – Протеини, които разпознават и се прикрепят към специфични чати на клетки, захари, протеини и други вещества. Действат по различен начин, в зависимост към какво се прикрепят.
Мукозит - Възпаление или язва на стомашно-чревната мембрана.
Мутация – константна промяна в ДНК, последователността на която изгражда ген. След мутацията гена се различава от гените на други индивиди.
Муцинозен - Подтип епителен рак на яйчниците.
Methotrexate - вид лекарство, използвано в химиотерапията, което се прилага интравенозно чрез система или орално
Megestrol Acetate – вид ендокринна терапия ,която намалява нивата на естроген


Н
Надбъбречни жлези – ендокринни жлези, разположени над бъбреците, продуциращи хормони като адреналин, кортикостероиди и др.
Неутрофил – вид бяла кръвна клетка, която играе важна роля в борбата с инфекциите
Неоадювантно лечение - лечение, което се прилага първо, за да намали размерите на тумора преди основното лечение (обикновено хирургия). Примерите включват химиотерапия , лъчетерапия и хормонална терапия
Неутропения – абнормално ниски нива на неутрофилите в кръвта ,което повишава риска от инфекции
Неинвазивен – рак, който не се разпространил в здрава тъкан
Нискодозова брахитерапия – използва радиоактивни източници, които предоставят малка радиационна доза в минута. Процедурата по имплантиране може да отнеме до няколко дни и това налага пациентът да остане в болница.
Neratinib- нов вид таргетна терпаия за HER2-позитивни тумори
Nivolumab – вид имунотерапия, която блокира PD-1 протеина, намиращ се по повърхността на Т- лимфоцитните клетки; това активира Т-клетките и те търсят и унищожават ракови клетки


О
Обезитет – абнормално или ексцесивно затлъстяване
Обща анестезия – медикаменти, които предизвикват възвратима загуба на съзнание.
Онкология – клон от медицината, който се занимава с лечението на злокачествени туморни образувания.
Органосъхраняваща операция – операция, при която се остранява тумора и околна тъкан, като се цели да се запази максимално много от гърдата.
Орхиектомия – операция, която премахва двата тестиса
Остеонекроза – умиране на костна тъкан
Остеопороза - заболяване, характеризиращо се с намаляване на плътността на костите, което води до слабост и висок риск от фрактури.
Olaparib – нов вид тагетна терапия, която инхибира PARP


П
Панцитопения – ниско ниво на бели, червени кръвни клетки и на тромбоцитите в кръвта
Парастезии – мравучкане , което се среща най-често по крайниците
Перикард – мембрана ,която обгръща сърцето
Периферна невропатия – увреждане на нервите по крайниците. Симптомите могат да бъдат болка, мравучкане или липса на усет.
Платина – метал, който е важен компонент в някои лекарства
Пневмонит – възпаление на белите дробове
Пневмоектомия – хирургично отстраняване на единия бял дроб
Поддържаща терапия – Лечение провеждащо се след първоначалните цикли химиотерапия (първа, втора линия) с цел заболяването да остане под контрол.
Позитрон емисионна томография – диагностично изследване, което разглежда метаболитната активност на организма и предоставя важна информация за тъканите на тялото.
Поли АДФ-рибозна полимераза (PARP) – ензим, имащ в много функции, една от които е поправянето на ДНК
Прогестерон – хормон, който играе важна роля при менструалния цикъл и забременяването
Прогестеронов рецептор - протеинов рецептор, който свързва прогестерон
Протонна терапия – радиационен лъч без изходна доза, който може да бъде насочван и спиран при болната тъкан, без да засяга съседната здрава тъкан.
Протеинурия - отделяне на белтък с урината в голямо количество
Пруритус – сърбеж
Първа линия лечение - Първоначалното лечение, дадено на пациента.
Paclitaxel - химиотерапевтик, който се администрира интравенозно
Pertuzumab – вид тагетна терапия, използвана при HER2-позитивни тумори
Palbociclib – вид таргетна терапия, използвана за лечението на напреднал рак на гърдата. Инхибира CDK4/6 и по този начин редуцира пролиферацията на туморни клетки


Р
Ринит - възпаление на вътрешната част на носа
Ръка Крак Синдром - Състояние, характеризиращо се с болка, подуване, изтръпване, или зачервяване на ръцете и/или краката. Понякога се проявява като страничен ефект на някои противоракови лекарства.
Ribociclib – таргетна терапия, която се използва при напреднало заболяване. Инхибира CDK4/6 и по този начин редуцира пролиферацията на туморни клетки


С
Салпингоорфоектомия - хирургично премахване на яйчниците и фалопиевите тръби
Светло клетъчен рак - Подтип епителен рак на яйчниците.
Синдром на Кушинг – състояние, при което има високи нива на кортизол (хормон, секретиран от надбъбрека). Симптомите включват закръглено лице, слаби крака и ръце, тежка умора и мускулна слабост, високо кръвно налягане, висока кръвна захар, розови или лилави петна по кожата и затлъстяване.
Системно лечение – лекарства, които се разпределят в цялото тяло, независимо от това къде се намира тумора. Това включва таргетна, химио и хормонотерапия.
Степен на диференциация – класификация на туморите, която сравнява приликата на раковата клетка с нормалната. Съществуват три степени. Колкото е по-ниска степента на диференцираност, толкова по-агресивен е тумора и обратно
Стереотактична лъчетерапия – използва същия подход като стереотактичната радиохирургия, но с различно приспособление за обездвижване, като дозата на облъчване се подава в продължение на много дни.
Стереотактична радиохирургия – единичен курс на високодозово облъчване, който се използва при някои интракраниални тумори. Многобройни тънки лъчи се концентрират върху целевата тъкан. Пациентът се обездвижва със специална конструкция, прави се компютърна томография, създава се план за лечение и се провежда в същия ден.
Стент – малка тръба, която държи кръвоносните съдове или въздухоносните пътища отворени.
Стоматит – възпаление на лигавицата на устната кухина
Субкутално – подкожно


Т
Таксани – клас лекарства, използвани в химиотерапията . Той включва paclitaxel и docetaxel.
Таргетна терапия – нов вид лекарства, които действат като блокират сигнални пътища в клетката, които участват в снабдяването на раковите клетки с кислород и нутриенти.
Течна биопсия – изследване, което засича субстрати, произведени от тумор в кръвта или други телесни течности.
Терапия с имплантиране на радиоактивни зърна – източник, който се имплантира в тялото ви в зоната, която трябва да бъде лекувана. Имплантът може да е временен, като през това време вие ще сте радиоактивни, или може да е постоянен и с течение на времето неговата радиоактивност да се изчерпа. Тази терапия се нарича още вътрешна лъчетерапия или брахитерапия.
Тромбоцити - малки кръвни клетки, които формират съсиреци
Тромбоцитопения – намален брой на малките кръвни клетки, участващи в кръвосъсирването.
Тромбоза – формиране на съсирек в кръвоносния съд, който пречи на оттичането на кръвта.
Тумор- бучка , подутина, състояща се от абнормално нарастване на клетки. Те могат да бъдат доброкачествени (не са ракови) или злокачествени (ракови).
Talazoparib- нов вид таргетна терапия, която инхибира PARP
Tamoxifen – вид хормонална терапия, която блокира естрогенните ефекти в гърдата
Trastuzumab Emtansine (T-DM1) – комбинация на trastuzumab и лекарство, използвано в химиотерапията, наречено emtansine.


Ф
Фалопииеви тръби - Чифт тръби, по които се движат яйцеклетките от яйчниците от матката на жените.
Фарингит – възпаление на гълтача.
Фракциониран – разделен на части. Тъй като ефектът от лъчетерапията се получава с натрупване, лъчетерапията се разделя на малки дози, за да се защитят здравите клетки и да се даде възможност на нормалните тъкани и клетки, засегнати от лечението, да се възстановят.
Fulvestrant – вид ендокринна терапия, която блокира естрогенните рецептори и намалява броя им
5-Fluorouracil – вид лекарство, използвано в химиотерапията, което се прилага интравенозно чрез система
FIGО - Международна федерация по гинекология.


Х
Химиотерапия - Вид лечение на рак, използващо лекарства, които убиват раковите клетки, като ги увреждат, така че да не могат размножават и разпространяват.
Хиперхолестеролемия –повишени нива на холестероля в кръвта
Хипергликемия – покачване на нивата на глюкоза в кръвта
Хистологичен субтип – Типизиране на рак въз основа на вида тъкан.
Хипертония - Високо кръвно налягане.
Химиорадиотерапия - химио – и лъчетерапия, прилагани заедно
Хиперкалциемия – повишени нива на калций в кръвта
Хиперкалиемия – повишени нива на калий в кръвта
Хипокалциемия - понижени нива на калций в кръвта
Хипокалиемия – понижени нива на калий в кръвта
Хронична обструктивна белодробна болест - вид белодробно заболяване, характеризиращо се с дългосрочно затруднено преминаване на въздуха. Симптомите включват задух и кашлица.
HER2 – протеин, който участва в растежа на клетките, който се намира в някои ракови клетки, включително и при рака на гърдата


Ц
Циклин - зависими кинази 4/6 (CDK4/6 ) – ензими контролиращи деленето и растежа на клетките
CA 125 - Вещество, което може да бъде намерено във високи количества в кръв на пациенти с определени видове рак, включително рак на яйчниците.
Capecitabine – вид химиотерапия, която се администрира орално
Carboplatin - химиотерапевтик, който се администрира интравенозно
Ceritinib – лекарство, използвано в таргетната терапия, който инхибира протеин -анапластичната лимфомна киназа.
Cisplatin - химиотерапевтик, който се администрира интравенозно
CMF – вид химиотерапия включващ cyclophosphamide, methotrexate and 5 fluorouracil, което се прилага интравенозно чрез система
Crizotinib - вид таргетна терапия, наричана тирозинкиназен инхибитор, която блокира протеин – анапластична лимфомна киназа.
Cyclophosphamide - вид лекарство, използвано в химиотерапията, което се прилага интравенозно чрез система


Я
Ядено-магнитен резонанс (ЯМР Сканиране) - Вид образно изследване, при което се използват силни магнитни полета и радио вълни, за да се получат детайлни изображения на вътрешността на тялото.