+359 885904502  София, ул. Нишава № 121        office@bgpatients.org

Search Our Site

Регистрация
 • Д-р Красен Иванов: Комбинацията от биомаркери подпомага откриването на повече случаи на хепатоцелуларен карцином

  Д-р Красен Здравков Иванов завършва медицина в Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна през 2014 г. Преминал е обучителни курсове и е участвал с научни постери и презентации в български и европейски конгреси в градовете Рим, Виена, Барселона, Прага и Загреб. Преминал е едномесечен стаж по вътрешни болести в Москва, Русия към първи Московски държавен медицински университет „И. М. Сеченов“. Д-р Красен Иванов е член е на Българското научно дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография; Европейското дружество по гастроентерология; Българска асоциация по ултразвук в медицината. Член на управителния съвет и ръководител на секция Хепатология в Асоциацията на младите хепатогастроентеролози в България.
  Д-р Красен Иванов е автор и съавтор е на научни публикации в български и еропейски издания и на статии в сайтове с медицинска насоченост.

  С него разговаряме а най-новите възможности в диагностиката Хепатоцелуларния карцином, които бяха една от темите на VII-та Национална конференция похепатология, която през ноември. 

  Д-р Иванов, в края на миналия месец се проведе VII Национална конференция похепатология, в който взехте участие и Вие. Бихте ли  разказали какво е приложението в момента на биомаркерите диагностиката и проследяването на хепатоцелуларен карцином и има ли възможност то да се разшири?

  Хепатоцелуларния карцином е най-разпространената форма на първичен рак на черния дроб и четвъртата водеща причина за смърт от рак в света. Високите нива на смъртност и лоша прогноза се обуславят от забавената диагноза и откриването му в напреднал стадий. Над 50% от случаите на HCC са диагностицирани на късен етап, когато 5-годишната обща преживяемост е по-ниска от 10% Поради тази причина световните научни дружества препоръчват скрининг на високорисковите пациенти. Първата стъпка в скрининга са образните методи основно ултразвукът поне 2 пъти годишно при рисковите групи. На втори етап остават туморните биомаркери.
  Най широко използвания в световен мащаб е - Alpha-Fetoprotein (AFP). Но той има редица недостатъци като не достатъчна чувствителност, при 30% от пациентите е в референтни граници и недостатъчната специфичност AFP се повишава се при цироза, хроничен хепатит, бременност и герминативно-клетъчни тумори. Затова се търсят и други биомаркери в помощ на скрининга, диагностиката и проследяването на пациентите.

  На проведената конференция говорихте конретно за нов, сега навлизащ биомаркер PIVKA- II, с какво той е по-добър от досегашнит такива и каква е ползата за пациентите и медицинските специалисти от него?

  За територията на репукблика България е нов туморен биомаркер, но за световните научни дружества не е. PIVKA-II е протеин, индуциран от отсъствие на витамин К и представлява незряла форма на протромбин известна като дез-гама-карбокси протромбин или DCP.
  Според нас има голяма полза от него като допълнение към досегашните методи. Комбинацията от биомаркери открива повече случаи на хепатоцелуларен карцином. Използването на PIVKA-II в допълнение към AFP добавя 36% чувствителност. Освен това има много случаи на хепатоцелуларен кацрином, част от които представих и на конференцията по хепатология, при които AFP е с нормални стойности докато PIVKA-II е мнгократно завишен.
  Според мен всяко изследване което подпомага по ранната диагноза и съответно навременно лечение е важно и може да бъде от полза на колегите и техните пациенти.

  Какво показва вашият клиничен опит с PIVKA - II, потвърждават ли се очакванията към него, заедно с какви други изследвания би могъл да се прилага и въможно ли е приложнието на PIVKA - II в диагностиката и проследяването на хепатоцелуларен карцином, да замести биопсията, в случаите когато не е възможно извършването и?

  Ние използваме PIVKA II от 5-6 месеца. Смятам, че клиничната употреба на PIVKA-II е в помощ на диагнозата на хепатоцелуларния карцином. За този кратък период имаме резултати които систематизирме и интерпретираме при различните групи от пациенти. На този етап мога да кажа, че серумните нива на PIVKA-II при пациенти с първичен чернодробен рак са значително по-високи от тези при пациентите в контролната група. PIVKA-II има пряка корелация с размера на тумора , при туморите с големи размери е в по високи стойности. Комбинацията на PIVKA-II и AFP увеличава диагностичната ефективност. Комбинацията на PIVKA-II и AFP засилва чувствителността за разграничаване случаите на хепатоцелуларен карцином от контролните.
  Изчакваме навлизането в България и на нов биомаркер за хепатоцелуларен карцином - AFP-L3 фракция , чрез които ще можем да изчисляваме GALAD Score той е комбинация от: ( пол, години, AFP, PIVKA II и AFP-L3 ). Клиничното значение на този нов GALAD Score e проверено в редица световни проучвания и публикации и дава много добри резултати за по ранното откриване на първичен чернодробен рак.
  Относно биопсията, според световните научни препоръки тя не е нужна за поставяне на диагнозата, тя се поставя на базата на образните методи. В България, за да се стартира противотуморна терапия от медицински онколог е необходима хистологична верификация, което понякога създава проблеми при трудни за провеждане на биопсия тумори.
  В заключение бих искал да кажа, че туморните биомаркери не могат да се използват самостоятелно за поставяне на диагнозата  хепатоцелуларен карцином и не могат да заместят образните методики или хистологичната верификация.

 • Как да преиздадем здравния си сертификат за ваксинация в европейски формат

  Всички граждани, които вече са получили сертификат за успешно преминал ваксинационен цикъл срещу COVID-19, ще могат да преиздадат своя документ в европейския формат безплатно на сайта на Националната здравно-информационна система www.his.bg, в секция „Аз и моето семейство“.
  За улеснение на гражданите „Информационно обслужване“ разработва функционалност, която ще позволи на притежателите на старата версия на сертификата да получат документ, отговарящ на регламента на Европейската комисия, без да е необходимо да притежават квалифициран електронен подпис (КЕП). Очаква се ваксинираните да имат възможност да изтеглят новия формат след 04 юни 2021 г.

 • НЗОК няма да плаща за лекарства, отпуснати на хартиени рецепти след 1-ви юни

  Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) информира договорните си партньори, изпълнители на извънболнична медицинска помощ и аптеки, че съгласно нормативната уредба от 1 юни 2021 г. предписването и отпускането на лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК, се извършва само с електронни предписания.

 • Позиция:СРБЗ, изказва своята подкрепа на действията на НЗОК и Министерство на здравеопазването с цел отстраняване на извършените нарушения и недопускане на подобни ситуации в бъдеще и гарантиране спазване на пациентите

  Сдружение за развитие на българското здравеопазване като една от национално представителните организации за защита правата на пациентите  не може да допусне правата на пациентите да бъдат пренебрегвани, с цел да се запазят каквито и да било постове и позиции.

  Сдружение за развитие на българското здравеопазване не може да допусне в което и да е лечебно заведение в страната да бъдат извършвани нарушения, като констатираните след назначената от НЗОК проверка в УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов“, а именно неспазен диагностично – лечебен алгоритъм; отчетена, но неизвършена дейност; заплащане от страна на ЗОЛ на медицинска дейност, която е била заплатена и от НЗОК; включени в ИЗ на ЗОЛ медикаменти, които не са били отпуснати от аптеката на лечебното заведение; отчетена и заплатена дейност за конкретни ЗОЛ, които не са пролежавали в лечебното заведение за периода на хоспитализация, отразен в ИЗ.

 • Протоколите за предписване на скъпоструващи лекарства и рецептурните книжки преминават напълно в електронен вариант

  Във връзка с гарантиране на достъпа на пациентите до лекарства, в това число заплащани напълно или частично от НЗОК, МЗ информира гражданите следното:

  1. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е информирала своите договорни партньори, изпълнители на извънболнична медицинска помощ и аптеки, че съгласно Наредба за изменение на Наредбата за допълнение на Наредба № 4 от 4 март 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (Обн. ДВ, бр.37 от 07.05.2021 г.), от 01.06.2021 г. предписването и отпускането на лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК, се извършва само с електронни  предписания.

 • Проф. К. Антонов: Изискването за задължително доказване с хистология при тежки чернодробни заболявания, лишава част от пациентите от лечение и терапия

  Проф. д-р Красимир Антонов, дмн, е сред най-изтъкнатите хепатолози в България. Специалностите Вътрешни болести и Гастроентерология и диететика придобива през 1995 г. и 2000 г.
  През 2000 г. защитава дисертация на тема “Хроничен делта хепатит” и придобива образователна и научна степен доктор.

 • Регламентът на ЕС за медицинските изделия влиза в сила

  Регламентът на ЕС за медицинските изделия вече е в сила за всички държави от Евросъюза. Той влезе в сила вчера, на 26 май 2021 г., след изтиюане на четиригодишния преходен период, о съобщиха от Европейската агенция по лекарствата (ЕМА).

 • СРБЗ организира семинар "Дни на здравето" в Банско и Разлог

  Семинар “Дни на здравето”в гр. Банско и гр.Разлог се провежда в периода 06-10.10.2018г. Инициатор на събитието е Сдружение за развитие на българското здравеопазване в партньорство с община Банско и община Разлог.
  На 6.10.2018 проф. Иво Кременски изнесе лекция на тема “Генетични рискове и генетични изследвания.Възможности и перспективи у нас“


  Бяха засегнати темите:
  Значимостта на скрининг при бременни жени и новородени;
  При болни с редки генетични болести и при болни за индивидуализиране на лечение при различни видове рак;
  Какви възможности има в страната ни за генетични изследвания;
  Възможностите за генетични изследвания в света и Европа;
  Перспективите за развитие на стратегия и национална програма за ранна диагностика, превенция и лечение на генетичните заболявания в страната;

  На 7.10 беше проведена лекция на тема "Онкологичните заболявания – значение на ранната диагностика”, с лектор Ангелина Бонева

 • СРБЗ отправи запитване относно липсата на Ел Тироксин

  Поради постъпили сигнали за липса на Ел Тироксин в аптечната мрежа, СРБЗ потърси отговори от ангажираните фирми и институции.Лекарството се приема от пациенти с тиреоиден карцином (рак на щитовидната жлеза) и тиреоидит на Хашимото. Дозите се определят от наблюдаващи специалисти , по строго специфична за всеки пациент схема. Медикаментът е живото-поддържащ и прекъсването на терапията води до сериозни усложнения и увреждания.

 • Удължава се облекченият режим за отпускане и предписване на лекарства

  Във връзка с Решение № 426 от 26 май 2021 г. на Министерския съвет за удължаване на срока на въведената на територията на Република България извънредна епидемична обстановка, свързана с пандемията от COVID-19, считано от 1 юни 2021 г. до 31 юли 2021 г., както и във връзка със Заповед №РД-01-373/27.05.2021 г. на министъра на здравеопазването, Ви информираме, че се удължава облекченият режим за предписване и отпускане на лекарствени продукти (ЛП), медицински изделия (МИ) и диетични храни за специални медицински цели (ДХСМЦ), заплащани напълно или частично от НЗОК, до 30.06.2021 г. включително.

Нашият централен офис

 
Сдружение за развитие на българското здравеопазване  ул. Нишава № 121
София, 1408
България
+359 885815108
+359 885904502
e-mail:office@bgpatients.org