+359 885904502  София, ул. Нишава № 121        office@bgpatients.org

Search Our Site

Регистрация

Сдружение за развитие на българското здравеопазване, даде положително становище относно промените в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, които касаят off-label приложението на лекарства при пацинти под 18 - годишна възраст.


СРБЗ предложи промяната да обхване и прилагането на човешки имуноглобулини извън обхвата на задължителното здравно осигуряване и извън условията за разешение за употреба при пациенти със Системен лупус и припомни, че предложение за такова изменение беше внесено по време на служебния кабинет, през 2021 г., но настоящото ръководство на Министерство на здравеопазването го отхвърли.

СРБЗ 1 2СРБЗ 2.1

Нашият централен офис

 
Сдружение за развитие на българското здравеопазване  ул. Нишава № 121
София, 1408
България
+359 885815108
+359 885904502
e-mail:office@bgpatients.org