patient mattersНа 13 юли се проведе редовно заседание на комисията по здравеопазване за обсъждане на отчетите за дейността и бюджетното изпълнение  на НЗОК за 2016г.

Отчетите бяха приети с 11:9 гласа (ДПС и БСП не подкрепиха отчета). За пореден път Пациента не бе споменат като част от системата на здравеопазване. Сякаш тази система съществува сама за себе си. Институции, народни представители, министерства, “рискови” изпълнители на здравни услуги…

Всъщност не се случи нищо ново и няма да се случи нищо различно и през настоящата година. Интересни бяха посланията, които изпратиха различните участници в заседанието.

Какво ни каза НЗОК?

 

В НЗОК се работи законово и по целесъобразност. Тази нова дума „целесъобразност“ навлезе много убедително при голяма част от решенията на надзора. Думата „целесъобразност“ най- често нарушава или пренебрегва множество нормативни актове и решения на различните органи. Но никой не носи персонална отговорност при вземане на решение по „целесъобразност“.

За пореден път се подчертава, че НЗОК е в преразход поради наличието на много лечебни заведения и нови дейности. Това се втълпява от години на обществото ни, а истината е че НЗОК не финансира структури, а заплаща лечението на здравноосигурен Пациент. И хиляда болнични заведения да има, броя на пациентите е един и същ и разхода на касата би трябвало да е производен на разходите направени за лечението на пациент независимо къде се лекува. За Пациента наличието на повече лечебни заведения и конкуренцията помежду им  означава по- голям избор на лекари, възможност да избере по- качественото лечение и условията при които иска да се лекува.

Отново се хвърли вина върху изпълнителите на медицинска помощ. Наричат ги „рискови“ изпълнители. Не се дава дефиниция какво е рисков изпълнител. Вероятно някой който не спазва финансовата рамка на НЗОК – Министерство на финансите. Пак да питам за Пациента. Имат ли тези рискови изпълнители пациенти- малко или много?

Преразход за лекарства. Да, в целия нормален свят съотношението на бюджетите за медицинска помощ спрямо лекарства е 3:1, в България е обратно. Но за този феномен не е виновен Пациента, той търси най- доброто лечение за себе си. Просто системата е сериозно недофинансирана. Пациента не е виновен, че няма комуникация между институции (НЗОК, ИАЛ), комисии (комисия по реимбурсация, комисия за оценка на здравните технологии), експертни бордове на научните дружества, МЗ, МФ.

Задълженията към чуждите болници и фондове се обяснява с напусналите България лекари, които привличат Българският Пациент да се лекува навън, по „търговски съображения“. Иначе при нас всичко е наред.

Какви решения се предлагат- може да изненадам някого. Затягане на контрола и финансовата дисциплина. Ще има проверки. Ще се включи и медицински одит поради липса на компетентност на НЗОК по медицинските въпроси. Това е вярно. Но никой няма да попита пациента- всъщност не стана и дума за него.

Накрая се похвалиха с положително бюджетно салдо - при наличие на милиони лева неразплатени извършени и проверени  медицински дейности в България и в чужбина и прехвърлени плащания за 2017г. А пациента доплаща все повече и повече, достъпа му се ограничава поради лимитиране на медицинските дейности.

Има и нещо положително- мисли се за наемане на външни консултанти и анализатори, дори актюери за изготвяне на прогнозни разходи на НЗОК. Дано. Така може би в бъдеще ще преодолеем залагания всяка година дефицит.

Какви послания изпрати ГЕРБ

Естествено подкрепиха бюджета, но искат от НЗОК анализи и конкретни данни. Така народните представители ще могат да разберат от къде произтичат проблемите и могат да поемат инициативи за подобряване на ситуацията.

Поинтересуваха се защо НЗОК плаща над 3млн лева на НАП за събиране на здравните вноски. Отговора беше любимия - по „целесъобразност“.

Поинтересуваха се защо неразплатените средства за 2016г не са отразени в доклада. Не чух отговор.

Поинтересуваха се къде отиват парите от излишъка- 2015- над 7млн лв, 2016 - 1,6млн лв. Отговор: В сметка на БНБ в големия резерв, не отива в бюджета. Интересно колко пари са се събрали по тази сметка в БНБ. Може да събираме пари за да стигнем онези 1,5 млрд лева, които бяха взети от нашите здравни осигуровки и „метнати“ в консолидирания бюджет. Тук Пациента има централна роля- плаща си здравните осигуровки.

Какви послания изпрати ДПС

 

В интерес на истината, посланията защо не подкрепят отчета бяха ясни и структурирани.

Отчета не отразява реалното салдо на касата.

В него не са включени неразплатени дейности и лекарства към български и чужди договорни партньори.

Не са отразени никакви числа за отложени и неплатени задължения.

И тук не се говори за Пациента.

Какви послания изпрати БСП

 

Отново разделяне на медицинската дейност според собствеността- частна, държавна, общинска. Едни работят по „леки“, други по „тежки“ пътеки. Всеки би работил по всяка клинична пътека, ако е остойностена правилно. Това е работа на законотворците, а не на изпълнителите на медицинска помощ, още по-малко на Пациента. За пациента е важно всички да работят добре и по „леки“ и по „тежки“ клинични пътеки за да има право на избор, да бъде лекуван качествено и да доплаща по- малко.

Да се въведат болнични опаковки. Това е работа не на НЗОК, а на законотворците, институциите и фармацевтичната индустрия. За Пациента няма значение дали ще се лекува с болнична или търговска опаковка. За някой друг може да е важно.

Какви послания изпрати БЛС

Фокуса на съсловната организация беше върху неразплатените средства и поредния бюджет за здраве със заложен дефицит за 2017г. Отговора на НЗОК беше, че съсловната организация говори само за пари, а те постоянно се увеличавали....и така от 2000г насам...

На въпроса колко пари са натрупани в БНБ от излишъци- отговор няма...

Да, съсловната организация защитава правата на изпълнителите на медицинска помощ, притеснена е за финансовото състояние на здравния сектор. Ние пациентите трябва да сме притеснени още повече. Недостига на средства води до още по- голямо доплащане и нарушен достъп до здравни грижи.

Най- разтревожени трябва да сме ние. Пациента за когото никой не говори ще е най- потърпевш от тази ситуация и от осакатената здравна система. Може би е време Пациента да надигне глас.

И да не забравяме- нашите здравни вноски не отиват за здравноосигурителни плащания, а в консолидирания държавен бюджет. Държавата не заплаща адекватно дължимите здравни вноски, а решава колко пари да похарчи за здравеопазване по свое усмотрение.

Така че, колкото и да плащаме накрая някой друг решава колко да заплати за нашето здраве.