aim finalСъздаване на обществена подкрепа за развитие и усъвършенстване на българското здравеопазване

 Да бъдем разпознати на национално ниво като водеща пациентска организация

Да развием мрежа от контакти с отговорните здравни и социални институции и агенции позволяваща ни да бъдем незаобиколим фактор при вземането на решения

Да популяризираме идеите и експертизата си чрез дългосрочни медийни партньорства

Да повишаваме здравната и правната грамотност на пациентите и обществото, която да позволи информиран избор по отношение на здравето

Да подобряваме достъпа и качеството на здравните и социалните услуги поставяйки пациента и неговите нужди в центъра на системата

Да развиваме и имплементираме политики, стратегии и услуги позволяващи активното включване на пациентите при вземане на решения по отношение тяхното здраве и лечение, с фокус върху правото на избор, правата и отговорностите

Превенция на дискриминацията по отношение на лечение, социални услуги, образование и достъпна работна среда

Създаване на обществена подкрепа за развитието и усъвършенстването на здравното осигуряване

Оказване на съдействие на пациенти, в случай на нарушени права