mission finalНашата мисия е да осигурим правото на пациентите и обществото да водят политики и програми за промени в здравната и социалната система повлияващи живота, здравето и равнопоставеността на хората с различни заболявания.

Нашата мисия е да осигурим правото на пациентите и обществото да водят политики и програми за промени в здравната и социалната система повлияващи живота, здравето и равнопоставеността на хората с различни заболявания.Осигуряване на достъпна за всички пациенти висококачествена, безопасна и равнопоставена здравна и социална среда. Поставяне на пациента в центъра на системата на здравеопазването. Ангажиране и въвличане на пациента като равностоен партньор в разговора, политиките и решенията в областта на здравеопазването. Намаляване на неравенствата и несправедливостта.Ние от Сдружение за Развитие на Българското Здравеопазване вярваме, че пациента има ценна и съществена роля в разговора за здравеопазване и процеса на взимане на решения в България. Вярваме, че гласът на пациента отразява и представлява реалността за заболяванията, тяхното лечение и очаквания от системата на здравеопазване.