ВИЗИЯ

vision finalВярваме, че пациента трябва да бъде поставен в центъра на здравеопазването. Това може да стане само, ако се чува неговия глас, а мнението му се зачита. 

Вярваме, че пациента трябва да бъде поставен в центъра на здравеопазването. Това може да стане само, ако се чува неговия глас, а мнението му се зачита.Ние сме убедени, че добрите решения за здравната система могат да бъдат постигнати, чрез диалог и сътрудничество с лекари, зъболекари, фармацевти и всички медицински професионалисти. Водещо в нашето отношение към политиката и здравните власти е здравословното недоверие. Готови да обсъдим всеки аргумент, защото освен представители на пациентите сме и отговорни граждани.Ние ще бъдем гласът на пациентите без оглед на техните заболявания, имуществено положение, географски, етически или всякакъв друг отличителен признак.