Цели

aim finalДа бъдем разпознати на национално ниво като водеща пациентска организация

Да развием мрежа от контакти с отговорните здравни и социални институции и агенции позволяваща ни да бъдем незаобиколим фактор при вземането на решения Да популяризираме идеите и експертизата си чрез дългосрочни медийни партньорства

Прочети още

ВИЗИЯ

vision finalВярваме, че пациента трябва да бъде поставен в центъра на здравеопазването. Това може да стане само, ако се чува неговия глас, а мнението му се зачита.

Ние сме убедени, че добрите решения за здравната система могат да бъдат постигнати, чрез диалог и сътрудничество с лекари, зъболекари, фармацевти и всички медицински професионалисти.

Прочети още

МИСИЯ

mission finalНашата мисия е да осигурим правото на пациентите и обществото да водят политики и програми за промени в здравната и социалната система повлияващи живота, здравето и равнопоставеността на хората с различни заболявания.
Нашата мисия е да осигурим правото на пациентите и обществото да водят политики и програми за промени в здравната система на страната.
 

Какво е химиотерапия?

Химиотерапията представлява лекарствено лечение, което унищожава или контролира размножаването и растежа на раковите клетки. Има различни лекарства. Лекарството може да бъде дадено самостоятелно или заедно с други медикаменти. Този тип химиотерапия се нарича комбинирана.

Защо се използва химиотерапия?

 

Много видове ракови заболявания могат да се лекуват с химиотерапия. Целта на лечението зависи от вида рак и в какъв стадий се намира. Химиотерапията се използва:

 1. За да излекува ракът, унищожавайки всички ракови клетки
 2. За да понижи възможността раковото заболяване да се прояви отново. Химиотерапията се използва и за да премахне ракови клетки, които присъстват в тялото, но са твърде малки, за да могат да бъдат открити. Важно е да се унищожат тези клетки.
 3. За да се контролира раковото заболяване (когато е малко вероятно химиотерапията да излекува рака, но го спира да се разраства за  определено време).
 4. За да облекчи симптомите (да намали размерите на тумора, ако проявява някакви симптоми).

Как действа химиотерапията?

Лекарствата навлизат в кръвоносната система и достигат до всяка част от тялото. Това се нарича системно лечение. Лъчетерапията и операцията се наричат локални лечения. Химиотерепевтичните лекарства унищожават раковите клетки, като ги увреждат така, че да не могат да се делят и растат.

Лекарстата могат да засегнат и нормалните клетки, които растат и се делят бързо. Увреждането на здрави клетки води до странични ефекти. Те са временни, тъй като  здравите клетки се размножават и растат бързо. Постоянно увреждане на здравите клетки с химиотерапия е рядкост.

Кога се провежда химиотерапия?

Понякога химиотерапията се използва самостоятелно при ракови заболявания при добра реакция на организма. Химиотерапията често се използва в комбинация с други лекарства.

 1. Неоадювантна терапия– химиотерапията се използва, преди лъчетерапия или операция, за да намали размера на тумора.
 2. Адювантна терапия- химиотерапията се използва за да премахне останалите ракови клетки след операция. Целта на това е да се намали вероятността ракът да се завърне в бъдеще.
 3. Периоперативна терапия- химиотерапията може да се приложи преди или след операцията
 4. Лъче-химио терапия- химиотерапията се комбинира с лъчетерапия
 5. Палиативна химиотерапия- ако раковото заболяване се е разпространило в други части на тялото, лекарствата, носени в кръвоносната система достигат тези части. Целта е да облекчи симптомите и да забави развитието на заболяването.

Въпроси, които може да зададете на лекаря:

Преди пациентът да вземе решение за лечение, той трябва да се чувства достатачно информиран. Всички лечения носят риск, както и плюсове и обмислянето им дава възможност на лекаря и пациента  да изберат най-подходящото лечение. На пациента трябва да му се даде възможността да зададе въпроси, въпреки че не винаги  знае какво да попита.

За да помогнем на пациента да реши какво иска да попита лекаря си, следните въпроси могат да са от полза:

 1. Кои са основните опции за лечение?
 2. Какви са позитивните страни на обсъжданите лечения?
 3. Какви са рисковете за всяка една от предложените опции?
 4. Какви са рисковете, ако не се приложи лечение?
 5. Колко време мога да обмисля какво лечение искам?
 6. Това лечение ще ме излекува ли?
 7. Кога ще се разбере, че лечението действа?
 8. Какво ще се случи, ако лечението не действа?