Можете да се обърнете и към пациентските организации, откъдето ще получите информация и съдействие.

Телефоните за информация на представители на пациентски организации на хора с редки болести са:

   За София – 0882 280 178 Иван Иванов

   За Варна – 0886 135 303 Елена Енева

   За Пловдив – 0888 204 388 Албена Димитрова

   За Плевен – 0888 686 780 Тодор Мангъров

   За Стара Загора – 0886 695 860 Незабравка Асенова

 

   Повече информация, относно  процедурите, можете да намерите на интернет страниците на пациентските организации на хора с редки болести:

  • Национален алианс на хората с редки болести: www.rare-bg.com
  • Асоциация “Муковисцидоза“: www.lifewithcf.org
  • Асоциация "Хипофиза"       :   http://www.pituitary-bg.com
  • Асоциация на болните от акромегалия в България: www.ababbg.com
  • Организация на таласемиците в България: www.otbulgaria.com
  • Българска асоциация Болест на Уилсън: www.wilsonbg.org
  • Българска асоциация “Прадер-Вили синдром“, e-mail: stzonev02@abv.bg
  • Национална асоциация “Първична пулмонална хипертония”: www.apph-bg.org
  • Национална Гоше асоциация : www.gaucher-bg.org
  • Национална асоциация по сирингомиелия, e-mail: g.kolchakova@abv.bg