ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ

Как да си избера общопрактикуващ лекар?

Можете да се обърнете към районната здравноосигурителна каса, откъдето да получите списък с общопрактикуващите лекари, сключили договор с нея.

Мога ли да си сменя общопрактикуващия лекар?

Да. Два пъти в годината в периода 01.12-31.12 и в периода 01.06-30.06 можете да смените общопрактикуващия си лекар. За целта е необходимо да посетите новоизбрания лекар, като носите със себе си здравноосигурителната си книжка. Не е нужно да се отписвате от досегашния Ви лекар

Може ли общопрактикуващи лекар да ми изписва лекарства с намаление?

Да. Освен това при определени хронични заболявания ще можете да получите и рецептурна книжка на хронично болния.

На колко направления за консултация и изследвания имам право?

НЕЛК ТЕЛК

Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК)

НЕЛК е самостоятелно юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерството на здравеопазването. НЕЛК е органът, пред който се обжалват експертните решения постановени от Териториални експертни лекарски комисии (ТЕЛК), които освидетелстват лицата за трайна неработоспособност/вид и степен на увреждане. Медицинските досиета постъпват в НЕЛК чрез Регионалните картотеки за медицински експертизи (РКМЕ). Съставите на ТЕЛК в страната са 71, НЕЛК е само една.

НОИ

ПЕНСИЯ ЗА ИНВАЛИДНОСТ ПОРАДИ ОБЩО ЗАБОЛЯВАНЕ/ В НОИ/

Имате право на пенсия за инвалидност, когато сте загубили частично или напълно работоспособността си за продължително време или завинаги.Пенсия за инвалидност поради общо заболяване не се отпуска, възобновява или възстановява на лица, на които е отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст(взима се по- високата пенсия ).

За пенсия за инвалидност поради общо заболяване се изискват следните документи:

Персонализирано лечение на рак на белия дроб

През 2023 г. Сдружение за развитие на българското здравеопазване стартира проект, целящ да повиши знанията за значението и ползите от персонализираната медицина за отделния пациент, за обществото като цяло и системата на здравеопазване.

Във връзка с проекта разработихме няколко информационни брошури.

Персонализирано лечение на рак на белия дроб

СПЕШНА ПОМОЩ

В какви случаи мога да повикам спешна помощ?

Във всички случаи на влошено здравословно състояние, което не Ви позволява да отидете сам да потърсите медицинска помощ. Препоръчваме Ви преди да потърсите спешна помощ да се обърнете за препоръка по телефона към Вашия общопрактикуващ лекар, който най-добре познава състоянието Ви и възможните рискове.

Може ли да ми бъде отказана спешна помощ, ако не съм здравноосигурен?

ТЕЛК КОНТАКТИ ПО ОБЛАСТИ

КОНТАКТИ НЕЛК

гр. София,

бул."Акад. Иван Гешов" № 15

Горещи телефони: 02/ 805 39 30, 02/ 805 39 40