Цели

aim finalДа бъдем разпознати на национално ниво като водеща пациентска организация

Да развием мрежа от контакти с отговорните здравни и социални институции и агенции позволяваща ни да бъдем незаобиколим фактор при вземането на решения Да популяризираме идеите и експертизата си чрез дългосрочни медийни партньорства

Прочети още

ВИЗИЯ

vision finalВярваме, че пациента трябва да бъде поставен в центъра на здравеопазването. Това може да стане само, ако се чува неговия глас, а мнението му се зачита.

Ние сме убедени, че добрите решения за здравната система могат да бъдат постигнати, чрез диалог и сътрудничество с лекари, зъболекари, фармацевти и всички медицински професионалисти.

Прочети още

МИСИЯ

mission finalНашата мисия е да осигурим правото на пациентите и обществото да водят политики и програми за промени в здравната и социалната система повлияващи живота, здравето и равнопоставеността на хората с различни заболявания.
Нашата мисия е да осигурим правото на пациентите и обществото да водят политики и програми за промени в здравната система на страната.
 

Позиция на СРБЗ по повод кръгла маса на тема"Проблеми, предизвикателства и възможни решения в първичната извънболнична медицинска помощ в Република България“

Публикуваме позицията, която Сдружение за развитие на българското здравеопазване изпрати до организаторите на кръгла маса на тема" Проблеми, предизвикателства и възможни решения в първичната извънболнична медицинска помощ в Република България“.

Кръглата маса се провежда на 17.01.2023 и е под патронажа на Комисията по здравеопазването в 48-то Народно събрание, Българският лекарски съюз и Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България 

Позицията е разпространена и до медиите.

"Уважаеми госпожи и господа,

Сдружение за развитие на Българското здравеопазване благодари за поканата за присъствие на Кръгла маса „Проблеми, предизвикателства и възможни решения в първичната извънболнична медицинска помощ в Република България“.
Благодарим, но няма да присъстваме. Ние разбираме „Кръглата маса“, като място, на което различни хора участват равнопоставено в дискусия.
От дневния ред разбираме обаче, че пациентите не са равнопоставени участници в кръглата маса, а са поканени да слушат презентациите на представители на различни институции.
В дневния ред не е предвидено нито един представител на пациентите, на която и да е пациентска организация, да направи презентация или изрази становище по темата.
Нашето мнение е не по-малко важно от това на представителите на институциите. Важно е, не само защото, тези представители идват и си отиват, а ние оставаме, с нашите заболявания.
Важно е защото нашите страдания, произтичат не само от болестите, но много често за съжаление и от лошата организация на здравната ни система.
Нашето мнение е важно, защото в крайна сметка здравната система се изгражда, заради пациентите.
Важно е защото ние пациентите не сме само ползватели на медицинска помощ, но и заплащаме за нея.
За първичната извънболнична медицинска помощ е говорено много. Този път ще си спестим критиките към личните лекари. Оставяме дългите, повтарящи едно и също анализи. Ще пристъпим направо към конкретни предложения за промяна.
Те са следните:
Ние, пациентите искаме да има повече лични лекари, особено в отдалечените от големите градове селища.
Ние пациентите искаме личните лекари да не са диспечери на направления.
Искаме да имат повече права, но и повече отговорности, в диагностиката и лечението, да имат работеща система за продължаващо обучение и повишаване на квалификацията.
Ние пациентите искаме веднъж завинаги да се уреди въпроса с 24 часовото осигуряване на първична и неотложна медицинска помощ и да се сложи край на лутането в търсене на лекар и лечебни заведения през нощите и в почивните дни.
Ние пациентите искаме да можем да сменяме личния си лекар по всяко време, а не веднъж на 6 месеца, както е сега.
Ние пациентите искаме да се сложи край на унизителното, и за лекаря, и за пациента заплащане на мизерни потребителски такси.
Ние пациентите искаме правна регламентация на телемедицината.
Това, което искаме не е много, не струва много и може да бъде осъществено в кратки срокове.
В такава реформа можете да разчитате на нас. Можете също да разчитате, че няма да спрем да настояваме, докато не се осъществи, защото нямаме друг избор. Ако за вас е въпрос на престиж или друго, за нас е въпрос на живот!"