Цели

aim finalДа бъдем разпознати на национално ниво като водеща пациентска организация

Да развием мрежа от контакти с отговорните здравни и социални институции и агенции позволяваща ни да бъдем незаобиколим фактор при вземането на решения Да популяризираме идеите и експертизата си чрез дългосрочни медийни партньорства

Прочети още

ВИЗИЯ

vision finalВярваме, че пациента трябва да бъде поставен в центъра на здравеопазването. Това може да стане само, ако се чува неговия глас, а мнението му се зачита.

Ние сме убедени, че добрите решения за здравната система могат да бъдат постигнати, чрез диалог и сътрудничество с лекари, зъболекари, фармацевти и всички медицински професионалисти.

Прочети още

МИСИЯ

mission finalНашата мисия е да осигурим правото на пациентите и обществото да водят политики и програми за промени в здравната и социалната система повлияващи живота, здравето и равнопоставеността на хората с различни заболявания.
Нашата мисия е да осигурим правото на пациентите и обществото да водят политики и програми за промени в здравната система на страната.
 

В Кърджали и региона има необходмост от денонощни аптеки

В Кърджали да има поне една функционираща денонощна аптека, а в общинските центрове-фармацевтичен обект с гише с възможност за обслужване на гражданите през нощните часове.

Да се монтират вендинг автомати за лекарства без рецепта, които да бъдат разположени на възлови места в големите квартали на областния град, в близост до аптеки, както и в по-малките населени места на област Кърджали.

Тези предложения бяха отправени пред Комисията за изготвяне на Областна аптечна карта от Ани Стоянова, представител на Сдружението за развитие на българското здравеопазване. Те са систематизирани на база анализ след анкетно проучване в социалните мрежи. В рамките на 24 часа в него са се включили над 150 кърджалийци.

Над 85% от анкетираните са посочили, че нямат възможност да си закупят лекарства в нощните часове. В същото време в групи в социалните мрежи кърджалийци дори си… разменят лекарства. 90% пък са посочили, че всички необходими медикаменти са налични в аптечната мрежа.

Като сериозен мотив за предложенията бе посочен също и фактът, че през летния сезон преминава огромно количество пътникопоток от туристи към Гърция, на които също се налага да търсят лекарства през нощта.

В Кърджали има една работеща до по-късните вечерни часове аптека. Отново в областния град и в с. Бенковски има поставени вендинг автомати за лекарства, като за този в областния град ползватели твърдят, че лекарствата в него се изчерпват много бързо, което означава, че търсенето е голямо, бе отбелязано по време на представяне на анализа.

На заседанието бяха обсъдени организационни въпроси във връзка с изготвянето на Областна аптечна карта. Проблемът с липсата на аптеки в по-малките населени места е сериозен, повечето от обектите са концентрирани в големите градове и хората имат неравен достъп до фармацевтични грижи, бе отбелязано по време на заседанието в Областна администрация.

Областната аптечна карта ще съдържа данни за демографската структура и потреблението на лекарствени продукти за домашно лечение от населението на територията на областта, броя, видовете дейности и разпределението на откритите аптеки на територията на областта, както и броя на работещите магистър-фармацевти и помощник-фармацевти в открити аптеки на територията на областта.

Целта на Областната аптечна карта е да определи на териториален принцип потребностите на населението от достъп до лекарствени продукти, отпускани в аптеките.

Комисията обсъди събраната до момента информация. Създаде се работна група с членове представители на Регионална здравна инспекция – Кърджали, Регионална здравноосигурителна каса, Регионална фармацевтична колегия, общините Момчилград и Кърджали.

Беше насрочено второ заседание на Областната комисия за приемане на изготвената Областна аптечна карта за 28 ноември.

 

Источник: https://rodopi24.blogspot.com/2022/11/blog-post_590.html?m=1