+359 885904502  София, ул. Нишава № 121        office@bgpatients.org

Search Our Site

Регистрация

На 19.08.2022 г. (петък) от 14:00 часа в Медицинския факултет на Тракийския университет, Стара Загора ще се проведе лекция насочена към млади специалисти-гастроентеролози, на тема “Значимост на ранната диагностика на хепатоцелуларния карцином при пациенти с хронични чернодробни заболявания”

Лекцията е част от проекта на "Сдружение за развитие на българското здравеопазване" за необходимостта и методите на изследване на пациенти с хронични чернодробни заболявания, с цел ранна диагностика на хепатоцелуларен карцином.

Лектор ще бъде проф. Доц.д-р Мариана Пенкова

Доц.д-р Мариана Пенкова завършва медицина през 1988 г. От 1989 г започва работа като клиничен асистент във ВМИ Стара Загора. През 1993 г защитава специалност Вътрешни болести в МУ – София; през 1995 г - специалност Гастроентерология и диететика в МУ – София; през 2014 – специалност Медицинска педагогика в МУ- София. Работи последователно като старши асистент, а от 1996 г. - главен асистент в Катедра по Вътрешни болести и Катедра Здравни грижи на Медицински факултет на Тракийския университет. През 2013 г защитава успешно и придобива образователна и научна степен Доктор по медицина, а от 2016 г заема академична длъжност Доцент по научната специалност “Гастроентерология”

Нашият централен офис

 
Сдружение за развитие на българското здравеопазване  ул. Нишава № 121
София, 1408
България
+359 885815108
+359 885904502
e-mail:office@bgpatients.org