+359 885904502  София, ул. Нишава № 121        office@bgpatients.org

Search Our Site

Регистрация

Поради постъпили сигнали за липса на Ел Тироксин в аптечната мрежа, СРБЗ потърси отговори от ангажираните фирми и институции.Лекарството се приема от пациенти с тиреоиден карцином (рак на щитовидната жлеза) и тиреоидит на Хашимото. Дозите се определят от наблюдаващи специалисти , по строго специфична за всеки пациент схема. Медикаментът е живото-поддържащ и прекъсването на терапията води до сериозни усложнения и увреждания.

 Ел Тироксин е част от Позитивния лекарствен списък и се реимбурсира от НЗОК. 

СРБЗ отправи запитване към вносителите Берлин Хеми. В отговор получихме уверение, че в рамките на 14 дни  ще бъде наличен в аптечната мрежа и ще се следи за допълнителни зареждания при необходимост.

За проблема е уведомена и ИАЛ, която също е поискала становище на вносителите и ще следи ситуацията.

 

 

.

Нашият централен офис

 
Сдружение за развитие на българското здравеопазване  ул. Нишава № 121
София, 1408
България
+359 885815108
+359 885904502
e-mail:office@bgpatients.org