+359 885904502  София, ул. Нишава № 121        office@bgpatients.org

Search Our Site

Регистрация

rightsПредставители на пациентски организации от цялата страна, техни близки и сподвижници на каузата за защита на правата в здравеопазването се събират на 30 март в столичния хотел Форум на работен семинар.
Инициативата за провеждането му е на Центъра за защита правата в здравеопазването (ЦЗПЗ), като форматът е създаден, за да насърчи гражданската активност на хората с различни заболявания и да ги подпомогне в усилията им за пълноценна комуникация с институциите и медиите. 
„Колкото по-информиран е един пациент, колкото по-запознат е с правата си и възможностите, които има пред институциите у нас и в ЕС, толкова по-добре и по-пълноценно ще може да комуникира с тях“, коментира пред „Право и здраве“ адвокат Христина Николова, която е един от основните лектори на семинара.

По нейните думи всеки пациент трябва да знае в случай на необходимост към кого може да се обърне, за да защити правото си на качествена здравна услуги и как трябва да го направи. 

Много съществено е хората да участват периодично в такива форми на обучение, за да са наясно с промените, които настъпват в институциите, а напоследък те не са никак малко. Също така пациентите трябва да бъдат подпомогани в стремежа им към адекватна информация за новостите в медицината, защото така могат да формират активно поведение и да участват пълноценна в собственото си лечение“, коментира още адв. Николова. „Да имаш знания и верен поглед за протичането на заболяването е абсолютно необходимо, но не по-малко важно е да си наясно къде се намираш като пациент в здравеопазната система – как трябва да общуваш с лекарите, които те лекуват и с институциите, които също са отговорни за теб“, сподели Боряна Ботева, председател на Организацията на пациентите с ревматологични заболявания. По нейните думи пациентите трябва да проявяват инициативност и да актуализират знанията си периодично, защото новостите се повяват все по-бързо и не трябва да се допуска изоставане.„Знанията дават сила и увереност, а такива семинари са и място, на което можем да споделяме помежду си, да говорим за проблемите си и да се подкрепяме с опита си“, каза още Боряна Ботева. В рамките на семинара ще бъде представена темата за сходствата и разликите между генеричните и биоподобните продукти. Отделна презентация е посветена на умението за общуване с медиите и особеностите на комуникацията с журналистите.Семинарът се организира със спомоществователството на фармацевтичната компания Алвоген България.

Нашият централен офис

 
Сдружение за развитие на българското здравеопазване  ул. Нишава № 121
София, 1408
България
+359 885815108
+359 885904502
e-mail:office@bgpatients.org