+359 885904502  София, ул. Нишава № 121        office@bgpatients.org

Search Our Site

Регистрация

Във връзка с гарантиране на достъпа на пациентите до лекарства, в това число заплащани напълно или частично от НЗОК, МЗ информира гражданите следното:

1. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е информирала своите договорни партньори, изпълнители на извънболнична медицинска помощ и аптеки, че съгласно Наредба за изменение на Наредбата за допълнение на Наредба № 4 от 4 март 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (Обн. ДВ, бр.37 от 07.05.2021 г.), от 01.06.2021 г. предписването и отпускането на лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК, се извършва само с електронни  предписания.

Регламентът на ЕС за медицинските изделия вече е в сила за всички държави от Евросъюза. Той влезе в сила вчера, на 26 май 2021 г., след изтиюане на четиригодишния преходен период, о съобщиха от Европейската агенция по лекарствата (ЕМА).

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) информира договорните си партньори, изпълнители на извънболнична медицинска помощ и аптеки, че съгласно нормативната уредба от 1 юни 2021 г. предписването и отпускането на лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК, се извършва само с електронни предписания.

tabКакто знаете СРБЗ (Сдружение за развитие на българското здравеопазване) сключи споразумение с ИАЛ (Изпълнителна агенция по лекарствата), с което да се улесни подаването на сигнали за липсващи лекарства за българските граждани, Агенцията да стартира проверка и съответно да даде информация относно получената информация и евентуалните санкции, ако това това е наложително. Също така, по този начин ИАЛ дава изключително ценната информация дали лекарството е спряно от производство, дали е преустановена продажбата на лекарството за България и кога се очакват доставките. Тази изключително полезна информация е публикувана в www.moeto-lekarstvo.com , където по лесен и достъпен начин на български език всеки български гражданин може да подаде сигнал.

Разбира се, всяко начало е трудно, още повече, когато става въпрос за здраве и всяко забавяне или липса на лекарство ни стресира, плаши и обърква. Разбираема и реакцията да се пита, да се подаде сигнал, да се търсят отговори и решение на проблема.

Благодарим за доверието. Продължаваме с портньорството на ИАЛ и представяме първия отчет по 12 липсващи лекарства, като добавяме, че по останалите сигнали също се работи и ви гарантираме, че ще продължим да питаме и да търсим отговори на въпросите касаещи нашето право на здраве.

Subcategories

Нашият централен офис

 
Сдружение за развитие на българското здравеопазване  ул. Нишава № 121
София, 1408
България
+359 885815108
+359 885904502
e-mail:office@bgpatients.org