Сдружение за развитие на българското здравеопазване като една от национално представителните организации за защита правата на пациентите  не може да допусне правата на пациентите да бъдат пренебрегвани, с цел да се запазят каквито и да било постове и позиции.

Сдружение за развитие на българското здравеопазване не може да допусне в което и да е лечебно заведение в страната да бъдат извършвани нарушения, като констатираните след назначената от НЗОК проверка в УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов“, а именно неспазен диагностично – лечебен алгоритъм; отчетена, но неизвършена дейност; заплащане от страна на ЗОЛ на медицинска дейност, която е била заплатена и от НЗОК; включени в ИЗ на ЗОЛ медикаменти, които не са били отпуснати от аптеката на лечебното заведение; отчетена и заплатена дейност за конкретни ЗОЛ, които не са пролежавали в лечебното заведение за периода на хоспитализация, отразен в ИЗ.

Подобни действия, освен, че представляват нарушения на законодателството на РБ, водят до разрушаване на и без това крехкото доверие на обществеността към лекарското съсловие и системата на здравеопазването като цяло. Това е недопустимо, особено в ситуацията, в която целият свят се намира в момента.

От друга страна неправомерно получените от УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов“, средства не са използвани за реално лечение на болни, а за незаконно облагодетелстване. Това реално са средствата на всички нас здравно осигурените граждани, за чието правилно разходване следи касата.

Всичко това е ощетило най-вече нас, пациентите, които сме лекувани с и без това недостатъчните средства за здраве.

Свидетели сме на това, че пациенти непрекъснато събират средства за лечение в чужбина, на липсващи медикаменти, на недостиг на легла в болниците, на случаи на починали пациенти, неполучили навреме лекарска помощ, и подобни действия от страна на администрацията на лечебно заведение от ранга на УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов“, са недопустими не само от гледна точка на погазване и нарушаване на закона, но и от морална и етична страна.

Като национално представителна организация в защита правата на пациентите, Сдружение за развитие на българското здравеопазване, изказва своята подкрепа на действията на НЗОК и Министерство на здравеопазването с цел отстраняване на извършените нарушения и недопускане на подобни ситуации в бъдеще и гарантиране спазване на правата на пациентите.

С уважение, Боряна Ботева, председател на УС