+359 885906376  София, ул. Нишава № 121        office@bgpatients.org

Search Our Site

Регистрация

Дискусия на тема  "Политиките за развитие на ЕС и Българското председателство 2018" организирана от Европейската комисия бе проведена в Гранд хотел София. Специални лектори на събитието бяха г-н Стефано Мансервизи, ръководител на Генерална Дирекция "Международно сътрудничество и развитие" на Европейската комисия, и г-н Юрий Щерк, заместник-министър на външните работи на България. Г-жа Ваня Добрева – председател на Асоциация Хипофиза постави проблема  за липсата на лекарства в България,  причината за което е паралелния износ – практика напълно законна  съгласно европейските регулации. Г-н Юрий Щерк отговори “Със сигурност по време на Българското председателство страната ни в рамките на вътрешните  политики ще се стреми да адресира  и този много сериозен проблем за да намерим адекватно решение на него.” 

Цялата дискусия вижте във видеото: 

Нашият централен офис

 
Сдружение за развитие на българското здравеопазване  ул. Нишава № 121
София, 1408
България
+359 885906376
e-mail:office@bgpatients.org