lack of drugsСРБЗ, заедно с Асоциация Хипофиза пуснахме искания по Закона за достъп до обществена информация до  КЗК, НАП, Агенция Митници и ИАЛ за осветляване на процесите на паралелния износ на лекарства от България. Надяваме се скоро да получим повече информация от отговорните институции, която ще оповестим на специална пресконференция по темата.

За нас пациентите е важно да получаваме редовно предписаното ни лечение, да не се страхуваме постоянно дали този ден, тази седмица, този месец ще вземем терапията си и ще контролираме заболяването си.

Продължаваме да следим дали има политическа воля за промяна на погрешната лекарствена политика или има по- големи частни интереси стоящи над живота и здравето на пациента.