+359 885904502  София, ул. Нишава № 121        office@bgpatients.org

Search Our Site

Регистрация

aim finalСъздаване на обществена подкрепа за развитие и усъвършенстване на българското здравеопазване

 Да бъдем разпознати на национално ниво като водеща пациентска организация

Да развием мрежа от контакти с отговорните здравни и социални институции и агенции позволяваща ни да бъдем незаобиколим фактор при вземането на решения

Да популяризираме идеите и експертизата си чрез дългосрочни медийни партньорства

Да повишаваме здравната и правната грамотност на пациентите и обществото, която да позволи информиран избор по отношение на здравето

Да подобряваме достъпа и качеството на здравните и социалните услуги поставяйки пациента и неговите нужди в центъра на системата

Да развиваме и имплементираме политики, стратегии и услуги позволяващи активното включване на пациентите при вземане на решения по отношение тяхното здраве и лечение, с фокус върху правото на избор, правата и отговорностите

Превенция на дискриминацията по отношение на лечение, социални услуги, образование и достъпна работна среда

Създаване на обществена подкрепа за развитието и усъвършенстването на здравното осигуряване

Оказване на съдействие на пациенти, в случай на нарушени права

Нашият централен офис

 
Сдружение за развитие на българското здравеопазване  ул. Нишава № 121
София, 1408
България
+359 885815108
+359 885904502
e-mail:office@bgpatients.org