+359 885904502  София, ул. Нишава № 121        office@bgpatients.org

Search Our Site

Регистрация

Хепатит – това е латинска дума, която означава възпаление на черния дроб, в следствие на което води до увреждане на органа.По данни на СЗО това е едно от най-често срещаните заболявания по света и всеки 12-ти човек е засегнат от него.

Хепатита, според причинителя му  може да бъде:

Вирусен хепатит - инфекция с някой от вирусите на Хепатит А, В, С, D, Е

Алкохолен хепатит – При хронична злоупотреба с алкохол.

Медикаментозен хепатит – Злоупотребата с някои медикаменти може да предизивка медикаментозен хепатит.

Автоимунен хепатит

Причинител за заболяването могат да бъдат и вродени нарушения в обмяната на веществата.

 

Според  продължителността на протичане на заболяването той може да се класифицира в 2 основни групи остър с продължителност до 6 месеца  и хроничен с продължителност над 6 месеца.

Острата фаза на заболяването е съпроводвна от тежки симтопми като най-често срещаните от тях са отпадналост, гадене, повръщане, потъмняване на урината, изсветляване на изпражненията, жълтеница, повишена температура. В голяма част от случаите острия хепатит може да бъде излекуван напълно до 6 месеца.

Когато заболяването продължи повече от 6 месеца, се счита че то е преминало в хронична фаза.

Лечение на хронични вирусни хепатити В и С

Поставяне на диагноза:

Поставянето на диагнозата може да бъде извършено от лекар – гастроентеролог, чрез  редица лабораторни, ехографски изследвания, вземане на чернодробна биопсия, а по необходимост по преценка на лекаря и от други, това става задължително в болница.

При положение, че пациента отговаря  на изброениет в Националния консенсус за леченеи на хронични вирусни хепатити В и С  се издава протокол за изписване на скъпоструващи лекарства от специализирана клиника за лечение на хронични вирусни хепатити.

  • Ако пациента няма рецептурна книжка ОПЛ издава такава, в която вписва диагнозата и същата се заверява в РЗОК по местоживеене.
  • Получения от клиниката пакет документи подавате в РЗОК по местоживеене, като попълвате декларациуя за информирано съгласие и заявление по образец.
  • Ако пациента получава терапия за първи път, отговора на експертната комисия към НЗОК е до 2 месеца, а ако е на терапия за продължение срока е не повече от месец.
  • Одобрения протокол се получава в РЗОК по местоживеене.
  • Ако е получен отказ за отпускане на лечение, той трябва да е ясно мотивиран.
  • След получаване на протокола личния лекар изписва лекарствата на рецепта и в рецептурната книжка, след което могат да бъдат взети от всяка една аптека, имаща сключен договор с РЗОК / НЗОК, но само на трериторията на областта на практиката на ОПЛ.

Нашият централен офис

 
Сдружение за развитие на българското здравеопазване  ул. Нишава № 121
София, 1408
България
+359 885815108
+359 885904502
e-mail:office@bgpatients.org