+359 885904502  София, ул. Нишава № 121        office@bgpatients.org

Search Our Site

Регистрация

220x285

Времето лети. Отминава и напомня за някои хора, които оставиха следа след себе си. Такава беше нашата Теди. Преди 11 години се събрахме шепа ентусиазирани бойци срещу системата, липсата на лекарства и наглото отношение на властта и администрацията срещу болните и страдащите от тежки заболявания. Заведохме дела, водихме битки, събрахме съмишленици и изградихме общество от бунтари-експерти, лекари-защитници и пациенти-войни. И така вече повече от десетилетие.
Да, Теди ни остави преди 7 години и отиде в заслужена почивка там, където болка няма, и където нужда от лекарства също няма. Ние сме тук. На фронта. Продължаваме шепа ентусиазирани, събрани от страхотната идея за единност срещу своеволията на самозабравилите се, независимо от партийната им принадлежност.
Помним Теди и винаги ще я помним гордо изправена, заметнала шал.

ПЕНСИЯ ЗА ИНВАЛИДНОСТ ПОРАДИ ОБЩО ЗАБОЛЯВАНЕ/ В НОИ/

Имате право на пенсия за инвалидност, когато сте загубили частично или напълно работоспособността си за продължително време или завинаги.Пенсия за инвалидност поради общо заболяване не се отпуска, възобновява или възстановява на лица, на които е отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст(взима се по- високата пенсия ).

За пенсия за инвалидност поради общо заболяване се изискват следните документи:

  • Заявление за пенсиониране (формуляр- образец УП-1 )- взима се само от настоящия работодател.
  • Всички документи за трудов/осигурителен стаж (трудови и служебни книжки, УП-3, осигурителни книжки, удостоверения от държавни архиви, ВОК, акт за раждане на деца и др. )
  • Документи за осигурителен доход, върху който са внесени осигурителни вноски за 3 последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 01.01.1997г. и за целия период от 01.01.1997г. до датата на пенсиониране.(УП-2, осигурителна книжка, удостоверения от държавни архиви и др. )
  • Копие от експертно решение (ЕР) на ТЕЛК (Териториална експертна лекарска комисия), за което е изтекъл 14- дневният срок за обжалване по чл. 112, ал.1, т.3 от Закона за здравето или копие от експертно решение на НЕЛК (Национална експертна лекарска комисия ), заедно с наличната документация, която се намира у лицето, възоснова на която е освидетелствано за пенсия за инвалидност.
  • Банкова сметка на оригинална бланка от банков клон.

В НОИ, отдел „Пенсиониране по инвалидност“ се подават всички тези документи и там служителят ще ви каже кога и как ще се изплащат сумите.

Сдружение за развитие на българското здравеопазване е независима неправителствена организация, регистрирана в обществена полза. Сдужението ни се занимава с всички въпроси, свързани с пациентите без оглед на диагнозата и етапа на лечение. Ние сме пациетска организация с национално предствителство.

Нашият централен офис

 
Сдружение за развитие на българското здравеопазване  ул. Нишава № 121
София, 1408
България
+359 885815108
+359 885904502
e-mail:office@bgpatients.org