+359 885904502  София, ул. Нишава № 121        office@bgpatients.org

Search Our Site

Регистрация

Сдружение за развитие на българското здравеопазване отправи предложение във връзка с публикуван на 12.07.2022 за обществено обсъждане Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 9 от 2009 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантирани от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.
Предложението касае нормативен пропуск и има за цел да реши въпроса с издаването на Съобщение за смърт от страна на общопрактикуващите лекари, които в момента нямат вменено подобно задължение и не получават заплащане за това от НЗОК.


Вследствие на това, ангажиментът по издаване на Съобщение за смърт, често бива прехвърлян към екипите на Спешна помощ, към които именно се обръщат близките на починалите лица, на които общопрактикуващия лекар е отказал да съдейства.Предвид състоянието на Спешната помощ в България и натовареността на екипите, вменяването на това допълнително задължение, затруднява и забавя работата им.

 

 

 

Нашият централен офис

 
Сдружение за развитие на българското здравеопазване  ул. Нишава № 121
София, 1408
България
+359 885815108
+359 885904502
e-mail:office@bgpatients.org