МБАЛ "Св. Мина“ гр. Пловдив откри Първи Национален Център за лечение и диагностика на бежанци.

МБАЛ "Св. Мина“ гр. Пловдив откри Първи Национален Център за лечение и диагностика на бежанци.

Центърът предлага доболнична и болнична помощ, като доболничната ще бъде поета от МЦ 6, в сътрудничество с ДКЦ 2.

МЦ 6 предлага приемен кабинет в който ще бъдат извършени прегледи от Проф. Любима Деспотова - Толева, която е специалист по детски болести и обща медицина, като след извършен преглед ще прецени дали пациента се нуждае от болнично или извънболнично лечение.

Въз основа на преценката на Проф.Толева пациентите, които са за болнично лечение ще бъдат приети МБАЛ "Св. Мина" възстановяването им.
За тези, на които не се налага хоспитализация ще бъдат насочени за извършване на допълнителни прегледи от специалистите в ДКЦ 2 според тяхната симптоматика за уточняване на състоянието им.

Прегледите и приема ще се извършват, докато е необходимо.

От Понеделник до Петък.
От 07:00ч. до 17.00ч. както
От 07:30ч. до 17.00ч. през почивните дни.

В МБАЛ "Св. Мина“ разполагаме с : Вътрешно отделение, Кардиологично отделение, Ревматологично отделение,Хирургично отделение, АГО, Детско отделение както и помощни звена като: Физиотерапия, Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория и отделение по образнадиагностика.
По преценка на лекаря всеки пациент ще бъде насочен към съответното отделение според неговите нужди.

Всеки пациент ще получи личен асистент, който ще отговаря денонощно в случай на нужда. Ще бъде осигурено любезно и отговорно отношение, както и постоянна грижа за комфорта на пациента преди и по време на престоя в здравното заведение.

За нас в МБАЛ "Св. Мина“ е важно качество да осигурим съвкупността от адекватно лечение на пациентите, както и отношение.

Полагането на грижа включваща личните нужди и комфорт, честа комуникация и вдъхване на кураж в това плашещо и трудно преживяване, през което преминават всички тези хора.

Галена Назърова - координатор проект, ще заеме доброволно позицията на личен асистент, който ще отговаря денонощно в случай на нужда.

Необходимо е предварително записване :
Денонощен телефон +359 877 714 066 - Галена Назърова - Координатор проект

276143972 2165611450264288 1082692932503657239 n

Проф. д-р Людмила Деспотова-Толева

277044960 1119611282154037 4674984854893060354 n

Проф. Петър Петров Управител на МБАЛ" Св. Мина" ЕООД Пловдив

277111806 346607250817712 8632016044188749337 n

Номер на регистратура - 032 654 822
МБАЛ "Св. Мина“ е с адрес: ул. „Иван Вазов“ 59, 4000 Център, гр. Пловдив.