diabetesХората, страдащи от диабет не са добре информирани за заболяването си и не познават добре риска от сърдечно-съдово усложение, като тази констатация е валидна за всички страни в света. Това показват обобщените резултатите от проучване на Международната диабетна федерация (IDF) „Захарният диабет присърце“. В него са били включени 12 695 души с диабет тип 2 от 133 страни в света, сред които и 1129 души от България.

86% от участниците от България са били на възраст над 50 години, само 1% са били под 30 години. Половината - 53%, са били с висше образование, една четвърт с професионално и 2% с основно. Над 61% от анкетираните са с поставена диагноза диабет тип 2 повече от 9 години, около 14% - между 6 и 9 години, останалите - под 6 години.

Повечето от тях заявили, че разчитат на здравните специалисти за информация, свързана със сърдечно-съдовите заболявания - ССЗ. Една четвърт обаче предпочитат да се доверят на телевизионни и радиопрограми, още толкова разчитат на информация от приятели и от семейството си. Около 20% пък се доверяват на интернет, на отделни блогове и на пациентските организации.

По-голямата част от анкетираните припознават високото кръвно налягане (85%), ноаднорменото тегло и затлъстяването (78%), неконтролираните нива на кръвната захар (77%), тютюнопушенето (69%), фамилната обремененост (64%), високите нива на стрес (61%) и на холестерол (61%) като рискови фактори за сърдечно-съдово заболяване.

Повече от половината анкетирани идентифицират още 7 допълнителни фактора – високият прием на наситени и трансмазнини; давност на  диабета над 5 години; възраст над 65 години; злоупотреба с алкохол; обездвижване. Една четвърт причисляват към рисковите фактори за ССЗ и депресията.

82% от участниците правилно причисляват инфаркта, а 73% - хроничната сърдечна недостатъчност, към групата на ССЗ. По-малка част от участниците причисляват към нея и инсулта, атеросклерозата и ангина пекторис. 30% от анкетираните идентифицират и аневризмата на аортата към групата на съсредчно-съдовите заболявания.

Едва половината от анкетираните обаче смятат, че са в умерен или висок риск от развитието на ССЗ. Само една трета оценяват, че по някакъв начин са застрашени от тази група заболявания, докато всеки пети е убеден, че не е в риск от тях. По-голямата част от участниците в изследването докладват, че имат рискови фактори за ССЗ.

Една трета от тях са имали разговор за диабета и ССЗ със здравни професионалисти по време на поставянето на диагнозата диабет тип 2 или скоро след това. Други 15% са обсъждали този проблем и в двата случая. Една четвърт от участниците обаче никога не са обсъждали връзката между диабет тип 2 и рисковите фактори за ССЗ със здравен специалист или поне не помнят да са го правили.

Почти една трета от анкетираните са говорили за ССЗ със своя лекар в рамките на изминалите шест месеца, докато всеки пети не е имал подобен разговор повече от година. 14% от анкетираните дори не помнят изобщо да са обсъждали темата за ССЗ със своя лекар.

Повечето участници – 84% са заявили, че знаят как могат да понижат риска от ССЗ - със здравословен хранителен режим и упражнения. 79% са били наясно, че повишените нива на стрес увеличават риска от ССЗ, а според 55% диабетът им няма да увеличи риска от ССЗ, докато приемат лекарствата си. Всеки трети смята, че рискът от ССЗ при двата пола е еднакъв, 30% смятат, че той е генетично заложен, а 18% - че само хората с наднормено тегло и затлъстяване са в опасност.

Голяма част  – над 70% смятат, че имат нужда от повече информация за контрола над диабета, за здравословния начин на живот, който трябва да водят, както и за признаците и симптомите за ССЗ.