+359 885906376  София, ул. Нишава № 121        office@bgpatients.org

Search Our Site

Регистрация
saharnyj diabet
 
В рамките на провежданата кампания, вчера беше извършен безплатен скрининг за захарен диабет, приключил в 17,30 в Банско. 
Изследваха се 44 души, от които 6 имаха високи стойности на кръвната захар, а 1 от тях са на лечебна терапия. Всички пациенти бяха консултирани и насочени към специалист за уточнение на състоянието и предприемане на планирано лечение и допълнителни изследвания.

Кампанията продължава в Банско със скрининг за хепатит В и С, който ще започне от 10,30 в лекарския кабинет на Народно читалище Никола Вапцаров в Банско.

saharnyj diabet

В рамките на провежданата кампания, днес беше извършен безплатен скрининг за захарен диабет в Разлог. Изследваха се 42 души, от които 8 имаха високи стойности на кръвната захар, а 6 от тях са на лечебна терапия. Всички пациенти бяха консултирани и насочени към специалист за уточнение на състоянието и предприемане на планирано лечение и допълнителни изследвания.

Кампанията продължава в Банско със скрининг за хепатит В и С и диабет.
Инициативата е на Сдружение за развитие на българското здравеопазване и се реализира с подкрепата на Община Банско и Община Разлог.

Семинар “Дни на здравето” в гр. Банско и гр.Разлог се провежда в периода 06-10.10.2018г. Инициатор на събитието е Сдружение за развитие на българското здравеопазване в партньорство с община Банско и община Разлог.
На 6.10.2018 проф. Иво Кременски изнесе лекция на тема “Генетични рискове и генетични изследвания.Възможности и перспективи у нас“


Бяха засегнати темите:
Значимостта на скрининг при бременни жени и новородени;
При болни с редки генетични болести и при болни за индивидуализиране на лечение при различни видове рак;
Какви възможности има в страната ни за генетични изследвания;
Възможностите за генетични изследвания в света и Европа;
Перспективите за развитие на стратегия и национална програма за ранна диагностика, превенция и лечение на генетичните заболявания в страната;

На 7.10 беше проведена лекция на тема "Онкологичните заболявания – значение на ранната диагностика”, с лектор Ангелина Бонева

PaxmanЗагуба на косата- стигмата на рака. Вече и в България пациентите имат избор да запазят напълно или частично косата си, да имат степен на контрол по време на лечението с химиотерапия.
Темата за загуба на косата е един от най-големите страхове не само за жените, подложени на химиотерапия, но и за мъжете. Това е стигмата на раковото заболяване: „Всички ще разберат, че имам рак“.
Броят новозаболели от рак се увеличават с всяка година и броя на пациентите на активно лечение също нараства ежегодно. Все повече пациенти остават активни в ежедневието и работата си.
Както причините за появата на заболяването са различни и могат да бъдат комплексни, така и причините за намаляването на смъртността от болестта рак могат да бъдат различни, но до голяма степен се отдават на все по-големия напредък в медицината, все повечето нововъведения и разширения в различните антиракови терапии – в хирургичното лечение, лъчелечението, химиотерапията, таргетната терапия, хормонотерапията и др.

Subcategories

Нашият централен офис

 
Сдружение за развитие на българското здравеопазване  ул. Нишава № 121
София, 1408
България
+359 885906376
e-mail:office@bgpatients.org