+359 885904502  София, ул. Нишава № 121        office@bgpatients.org

Search Our Site

Регистрация

Сдружение за развитие на българското здравеопазване като една от национално представителните организации за защита правата на пациентите  не може да допусне правата на пациентите да бъдат пренебрегвани, с цел да се запазят каквито и да било постове и позиции.

Сдружение за развитие на българското здравеопазване не може да допусне в което и да е лечебно заведение в страната да бъдат извършвани нарушения, като констатираните след назначената от НЗОК проверка в УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов“, а именно неспазен диагностично – лечебен алгоритъм; отчетена, но неизвършена дейност; заплащане от страна на ЗОЛ на медицинска дейност, която е била заплатена и от НЗОК; включени в ИЗ на ЗОЛ медикаменти, които не са били отпуснати от аптеката на лечебното заведение; отчетена и заплатена дейност за конкретни ЗОЛ, които не са пролежавали в лечебното заведение за периода на хоспитализация, отразен в ИЗ.

Подобни действия, освен, че представляват нарушения на законодателството на РБ, водят до разрушаване на и без това крехкото доверие на обществеността към лекарското съсловие и системата на здравеопазването като цяло. Това е недопустимо, особено в ситуацията, в която целият свят се намира в момента.

От друга страна неправомерно получените от УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов“, средства не са използвани за реално лечение на болни, а за незаконно облагодетелстване. Това реално са средствата на всички нас здравно осигурените граждани, за чието правилно разходване следи касата.

Всичко това е ощетило най-вече нас, пациентите, които сме лекувани с и без това недостатъчните средства за здраве.

Свидетели сме на това, че пациенти непрекъснато събират средства за лечение в чужбина, на липсващи медикаменти, на недостиг на легла в болниците, на случаи на починали пациенти, неполучили навреме лекарска помощ, и подобни действия от страна на администрацията на лечебно заведение от ранга на УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов“, са недопустими не само от гледна точка на погазване и нарушаване на закона, но и от морална и етична страна.

Като национално представителна организация в защита правата на пациентите, Сдружение за развитие на българското здравеопазване, изказва своята подкрепа на действията на НЗОК и Министерство на здравеопазването с цел отстраняване на извършените нарушения и недопускане на подобни ситуации в бъдеще и гарантиране спазване на правата на пациентите.

С уважение, Боряна Ботева, председател на УС

Нашият централен офис

 
Сдружение за развитие на българското здравеопазване  ул. Нишава № 121
София, 1408
България
+359 885815108
+359 885904502
e-mail:office@bgpatients.org