Семинар “Дни на здравето” в гр. Банско и гр.Разлог се провежда в периода 06-10.10.2018г. Инициатор на събитието е Сдружение за развитие на българското здравеопазване в партньорство с община Банско и община Разлог.
На 6.10.2018 проф. Иво Кременски изнесе лекция на тема “Генетични рискове и генетични изследвания.Възможности и перспективи у нас“


Бяха засегнати темите:
Значимостта на скрининг при бременни жени и новородени;
При болни с редки генетични болести и при болни за индивидуализиране на лечение при различни видове рак;
Какви възможности има в страната ни за генетични изследвания;
Възможностите за генетични изследвания в света и Европа;
Перспективите за развитие на стратегия и национална програма за ранна диагностика, превенция и лечение на генетичните заболявания в страната;

На 7.10 беше проведена лекция на тема "Онкологичните заболявания – значение на ранната диагностика”, с лектор Ангелина Бонева

Засегнати бяха следните теми:
Какво представляват онкологичните заболявания?
Кои са най-често разпространените видове у нас?
Какви възможности за ранна диагностика имаме?
Каква е значимостта на ранната диагностика и защо трябва да бъде насърчавана.


На 8.10 беше проведена лекция на тема: “Донорството – мисия възможна в България” с лектор Христина Николова


Засегнати бяха следните теми:
Какви обстоятелства налагат трансплантация на орган?
Какви трансплантации се правят у нас?
Какъв е опита на нашите специалисти?
Юридическата страна на нещата.

На 09.10.2018 г. предстои да се проведе скрининг за захарен диабет в гр. Банско от 11.30 – 15.30 в Медицински кабинет в читалище “Никола Вапцаров” и от 14.30 – 16.30 в МБАЛ Разлог - Кабинет 101
Изследването ще се извърши чрез вземане на капка капилярна кръв /кръв от пръста/ и ще бъде готово в рамките на 5-6 минути.
За целта не е необходима предварителна подготовка, а просто изследвания да сподели на медицинското лице, извършващо същото за прием на храна и напитки, колко време преди изследването и какво е консумирало за правилен анализ на отчетената стойност.
Ако самите резултати породят съмнение, лицето ще бъде насочено да потърси задълбочена консултация със специалист и по преценка на специалиста да бъдат направени по-подробни и задълбочени кръвни изследвания за уточнение на състоянието.
Изследванията са безплатни.
 
На 10.10.2018 предстои да се проведе скрининг за вирусни хепатити В и С в гр. Банско от 10.00 – 15.30 в Медицински кабинет в читалище “Никола Вапцаров” и в гр. Разлог от 14.30 – 16.30 в МБАЛ Разлог - Кабинет 101
Изследването ще извърши чрез вземане на капка капилярна кръв /кръв от пръста/ и ще бъде готово в рамките на 5-10 минути.
За целта не е необходима предварителна подготовка и няма ограничения за консумация на храни и напитки.
Изследванията ще се извършат с бързи скринингови тестове и при положителен резултат лицето ще бъде насочено да потърси задълбочена консултация със специалист и по негова преценка да бъдат направени по-подробни и задълбочени изследвания за уточнение на състоянието.
Изследванията са безплатни.