Реконструкция на гърдите след мастектомия

Операцията реконструкция на гърда е физически и емоционално възнаграждаваща процедура, която се прилага при частично или цялостно отстранена гърда, най-често след мастектомия. Процедурата представлява комбинация от техники на пластичната хирургия, чрез които не само се създава нова гърда, но значително се подобрява външният вид на жената, нейното самочувствие и качество на живот.
С помощта на тази процедура може да се постигне относително естествен външен вид и усещане. Реконструираната гърда обаче няма да изглежда, да се усеща или да има чувствителността преди нейното отстраняване.

Устройства за централен венозен път

Част от необходимите за лечението ви медикаменти ще трябва да се вливат директно в кръвта. За тази цел във вената ви ще бъде поставено устройство, което се нарича венозен път. То ни позволява да получим достъп до вашата венозна система и да осигурим лечението ви.
Има няколко различни видове устройства. Едно от тях се нарича периферна канюла. Тя представлява пластмасова тръбичка, която се поставя във вена в долната част на ръката или дланта, през игла. След това тази игла се изважда, а канюлата остава във вената ви за няколко часа или до три дни, докато трае лечението ви. След приключване на лечението, канюлата се изважда. Всеки път, когато имате нужда от лечение, ще ви бъде поставяна нова канюла.

Специални хирургични техники за лечение

Представата на повечето хора за операция е лекар, който с помощта на скалпел и други хирургически инструменти реже, отстранява или подменя части от тялото, засегнати от болестта. Новите техники, които използват различни видове инструменти, променят много представата ни за хирургичната операция.

Отворена хирургия
Отворената хирургия е свързана с по - големи инцизии (разрези) и е по - травматична за тъканите. Тя изисква повече оперативно време и анестезия в по-голям обем, по-продължителни за пациента хоспитализация и следоперативен възстановителен период. Отворената хирургиянарушава целостта на кожата и подлежащите тъкани в различна степен и размер, за да се стигне до патологично изменената тъкан или орган. Хирургът има директен достъп до патологичната формация, а тъканите в обхвата на оперативното поле са в контакт с външната среда за определен период от време. Пример за отворена хирургия са интервенциите върху бъбреци, черен дроб, сърце, мозък и др.

Хирургични интервенции за диагностициране

Биопсията е процедура, с която се взема тъкан (проба) от област, в която се предполага, че може да има рак. Лекар изследва пробата под микроскоп, за да види дали в нея има ракови клетки. Някои биопсии се извършват по време на операция. При много видове биопсии парченца от тумора се изваждат чрез тънка игла или чрез огъваема тръбичка, наречена ендоскоп. Биопсиите често се извършват от хирурзи, но могат да бъдат правени и от лекари с друга специалност.

Тънкоиглена аспирационна биопсия
При тънкоиглената биопсия се използва спринцовка с много тънка игла, с помощта на която се изваждат парченца тъкан. Ако туморът не може да бъде напипан, иглата се въвежда в него с помощта на метод на образно изследване, като ултразвук или компютърна томография.

Видове хирургични интервенции

Хирургичното лечение се занимава с отстраняването на тумора и околната му тъкан. Лекарят, който извършва операцията се нарича хирург онколог. Хирургията е най-старият вид лечение на рак. Играе и ключова роля както в диагностицирането на рака, така и в откриването на това до каква степен ракът се е разпространил (процес, който се нарича стадиране). Усъвършенстването на хирургичните технологии позволява на хирурзите да постигат все по-добри резултати в работата си.
Когато хирургът трябва да направи разрез в тялото, това се нарича инвазивна хирургия. Днес се правят операции, при които разрезът в тялото е сведен до минимум (минимално инвазивна хирургия) и с тяхна помощ се отстраняват тумори, като същевременно здравата тъкан и функционалността на организма се запазват до възможно най-голяма степен.