There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may have articles.

Subcategories

Запознайте се с най-съвременните методи на лъчелечение. За щастие почти всички са достъпни и у нас. Научетете повече за възможностите на отделните методи. От меню "болници" можете да се ориентирате кои лечебни заведения какви методи на лъчетерапия прилагат.  

В тази категория ще ви представим обща информация за различните видове лекарствено лечение. Вижте основните принципи и правила, по които се определя вида на лекарственото лечение, кога и какъв вид лечение може да се приложи, кави са предимстатвата и недостатъчците на различните видове. Запознайте се и с основните принципи, върху които е изградена системата за Клинчини изпитвания на лелакрства. Повече информация за конкретни схеми на лечение ще намерите в наръчниците на отделните заболявания.

Запознайте се с някои общи положения и особености на хирургичното лечение на злокачествените заболявания. Повече информация за оперативното лечение на отделните заболявания можете да намерите в наръчниците.

Научете как се оценява състоянието, планира и реализира рехабилитациата на пациенти с онкологични забоялвания.