FISH изследване

Флуоресцентната ин ситу хибридизация (FISH) е тест, който „картографира“ генетичния материал в клетките на индивида. Този тест може да се използва за да се видят специфични гени или части от тях. FISH тестването се извършва върху тъкан от карцином на гърдата, взета с биопсия за да се установи дали клетките имат свръх копия на HER2 гена. Колкото повече копия на HER2 гена са налични, толкова повече HER2 рецептори имат клетките. Тези HER2 рецептори получават сигнали, които стимулират растежа на раковите клетки в гърдата.
Резултатите от FISH теста ще ви кажат дали рака е „позитивен“ или „негативен“ (резултатът понякога се докладва като “нула”) за HER2.
Като цяло, FISH тестът не е толкова използван, колкото другия метод за HER2 тестване, наречен Имунохистохимия (ИХХ).

Имунохистохимично изследване

Имунохистохимията е метод за анализиране и идентифициране на видове клетки, базирано на свързването на антитела към специфични части от клетката. Имунохистохимията се използва за диагностициране на различни видове ракови клетки и подпомага определянето на точно лечение и прогнозата за развитие на заболяването. В случаите с тъкан от метастази или при съмнение за рак с неустановено първично огнище, когато е трудно да се установи типа клетки, от които туморът е започнал развитието си, имунохистохимията определя вида клетки, използвайки специфични маркери по клетъчната повърхност. Имунохистохимията подпомага също така и различаването между доброкачествени и злокачествени тумори.

Хистологично изследване

Какво прави лекарят - патолог?
Патологът е лекар - специалист, който извършва патологогично изследване и описва наблюденията си в протокол. Това изследване има важна роля при определяне точната диагноза в онкологията, стадиите на развитие на тумора (степента, в която той се е разпространил в тялото), което е от ключово значение при определяне от специалист - онколог на най-ефикасното лечение за всеки конкретен пациент.
Какво представлява патохистохимичният протокол?

Протоколът е документ, съдържащ диагнозата определена чрез изследване на клетки и/или тъкани, наблюдавани с микроскоп. Той може да съдържа информация за размера, формата и вида на тъканта.
Как се взима тъкан за изследване ?