Създадохме нов Интернет сайт за пациенти с онкологични заболявания. Целта на този сайт е да се подобри информираността на гражданите за вида и естеството на онкологичните logo onkonavigator 3заболявания, начините и методи за ранна диагностика, видовете лечение, възможните схеми на лекарствено и лечение и начини за лъчелечение и рехабилитация, здравните и социални права на пациентите с онкологични заболявания, пътят на пациента с онкологично заболяване, механизми за защита при нарушени права.
Искаме да улесним пациентите и техните близки, като съберем наличната информация на едно място и осигурим възможност не само да я намерят, но и да получат компетентен съвет при нужда.
Искаме пациентите да са спокойни и да знаят, че получават най-доброто за тяхното лечение.


Причината да го направим е защото знаем, че информираният пациент е пациент с избор. Липсата на информация често води до забавяне и компрометиране на лечението. Опитът ни при работа с пациенти сочи, че повечето не знаят нито правата си, нито възможностите, които им предоставя системата на здравеопазване. Информацията за пациентите е непълна, източниците са различни и без връзка по между им и понякога е трудно дори за експертите да се ориентират къде да я намерят.
Свидетели сме на това как липсата на информация понякога лишава пациенти от най-доброто за тях лечение или ги кара да търсят такова в чужбина, не знаейки, че могат и имат право да получат същото и в България.
Понякога се случва причина за това пациентът да не получава най-доброто възможно лечение, може да не е медицинска. Ако е така, пациентът има право да знае това и да знае как да защити правата си, ако се налага.
Свидетели сме на силен обществен натиск за намаляване на разходите за лечение на онкологични заболявания. Ако обаче този натиск доведе до намаляване на възможностите и качеството на лечението, то най-малкото всеки пациент има право да го знае.
Медицинската онкология е сравнително нова медицинска специалност, която се отличава със значителна специфика, бурно развитие на методите за диагностика и лечение, което изисква непрестанна нужда от информиране, както на медиците, така и на пациентите и техните близки.
Сайтът е изграден с финансовата и логистична подкрепа от Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM) и в партньорство със Сдружение за развитие на Българското здравеопазване, Дара хелп, Организация на пациентите с ревматологични заболявания, пациентски организации "Заедно с теб", Клуб "Млад онколог". 
Институционална подкрепа за инициативата получихме от министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, Управителят на НЗОК Д-р Дечо Дечев, Председателят на Българския лекарски съюз Д-р Иван Маджаров, Председателят на Българския фармацевтичен съюз проф. Илко Гетов.
За пациентите е осигурена и възможност да поставят въпросите си онлайн, по електронната поща и по телефона в рамките на работния ден.

There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may have articles.